Moduł regulacji gazu GRM
Podzespoły

Moduł regulacji gazu GRM

Moduł zapewnia stałe ciśnienie gazu przed palnikiem.

W skrócie
  • Niezawodne dostarczanie paliwa gazowego
  • Wstępnie zmontowany w celu szybkiego montażu
  • Ścisła zgodność z obowiązującymi przepisami
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
  • Również do instalacji opalanych biogazem i wodorem
Najważniejsze korzyści

Moduł utrzymuje stałe ciśnienie gazu przed palnikiem - niezależnie od poziomu ciśnienia na wejściu i natężenia przepływu gazu. Chroni przed niedopuszczalnym nadciśnieniem i niedopuszczalnym przepływem gazu.

Wszystkie elementy wchodzące w zakres dostawy są umieszczone w wymaganej kolejności na konstrukcji nośnej i dostarczane w stanie zmontowanym.

Moduł regulacji gazu GRM obejmuje wszystkie armatury, jak np. filtry, zawór kulowy, armatura odcinająca itd., które są niezbędne do zaopatrzenia palnika w paliwo gazowe.