Naczynie cyrkulacyjne oleju OCM
Podzespoły

Naczynie cyrkulacyjne oleju OCM

Moduł uzdatnia paliwa płynne i rejestruje przepustowość objętościową.

W skrócie
  • Niezawodne dostarczanie paliwa olejowego
  • Wstępnie zmontowany w celu szybkiego montażu
  • Niezawodne rejestrowanie przepływu oleju
  • Na zapytanie również do płynnych biopaliw i paliw specjalnych
Najważniejsze korzyści

Moduł uzdatnia paliwa płynne i rejestruje przepustowość objętościową. Gotowy do podłączenia moduł odbioru dla każdego palnika jest przeznaczony do łatwego montażu w przewodach obiegowych o ciśnieniu wstępnym o wartości co najmniej 1,5 bara. Dwukomorowy zbiornik oleju został zaprojektowany z myślą o ciśnieniowych palnikach rozpylających oleje lekkie i ciężkie i wyposażony w układ dysz powrotu.

Moduł obiegu oleju jest całkowicie zmontowany, tworząc kompaktową jednostkę na płycie nośnej, która jest dostarczana wraz z pokrywą.

Moduł zawiera dwukomorowe naczynie magazynujące, armaturę filtra, wskaźnik przepływu oleju, armaturę odcinającą, armaturę zabezpieczającą przed nadciśnieniem, armaturę odcinającą na odpowietrzaniu oraz dwie zatyczki układu opróżniania. W trybie pracy z użyciem ciężkiego oleju dodatkowe ogrzewanie filtrów i pojemników.