Podzespoły układu sterowania i łączności

Inteligentne moduły do rozszerzania funkcji systemów sterowania Bosch.

Moduł funkcyjny FM-SI

Podzespoły układu sterowania i łączności

Moduł funkcyjny FM-SI

 • Integracja urządzeń zabezpieczających w Control 8000 w celu zapewnienia wysokiej dostępności systemu grzewczego
 • Szybka analiza błędów poprzez regulator lub dostęp zdalny
 • Proste nadawanie indywidualnych nazw każdemu podzespołowi zabezpieczającemu poprzez interfejs użytkownika
Moduł funkcyjny FM-MM

Podzespoły układu sterowania i łączności

Moduł funkcyjny FM-MM

 • Elastyczna rozbudowa Control 8000 o maksymalnie dwa obwody grzewcze
 • Wygodna obsługa obwodów grzewczych z indywidualnym planowaniem tygodniowym lub ręczną regulacją
 • Indywidualne przełączanie trybu ogrzewania i obniżania oraz prosta analiza błędów
Moduł funkcyjny FM-MW

Podzespoły układu sterowania i łączności

Moduł funkcyjny FM-MW

 • Proste rozszerzenie Control 8000 o funkcje obwodu grzewczego i ciepłej wody
 • Wygodna obsługa obwodów grzewczych i ciepłej wody z indywidualnym planowaniem tygodniowym lub ręczną regulacją
 • Wysoki komfort ciepłej wody dzięki planowaniu tygodniowemu i obwodowi cyrkulacyjnemu
Moduł funkcyjny FM-CM

Podzespoły układu sterowania i łączności

Moduł funkcyjny FM-CM

 • Integracja do 16 generatorów ciepła w Control 8000
 • Dowolna kombinacja systemów z uwzględnieniem specyficznych wskaźników efektywności generatorów ciepła
 • Integracja i inteligentne sterowanie centralnym zasobnikiem buforowym
Moduł funkcyjny FM-AM

Podzespoły układu sterowania i łączności

Moduł funkcyjny FM-AM

 • Indywidualna kombinacja systemów alternatywnych i klasycznych generatorów ciepła w Control 8000
 • Łatwe włączanie alternatywnych generatorów ciepła poprzez styk bezpotencjałowy
 • Komfortowa obsługa i wizualizacja instalacji grzewczej dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi sterującemu
 • Inteligentna integracja bloków kogeneracyjnych Bosch poprzez interfejs Modbus RTU