Regulacja: BMS
Sterowanie i łączność

Regulacja: BMS

Rozwiązania w zakresie systemu instalacji w budynku dla VRF

W skrócie
  • Moduł Intelligent Manager do VRF
  • Brama sieciowa Bacnet
  • Bramka Modbus
Najważniejsze korzyści

Moduł Intelligent Manager marki Bosch, zaprojektowany specjalnie do sterowania systemami VRF, jest oparty na scentralizowanym formacie i zapewnia pełną kontrolę i monitorowanie wszystkich funkcji systemu. Może być stosowany jako elastyczny, wielofunkcyjny system dostosowany do różnych wymagań w zależności od wielkości budynku, jego przeznaczenia i sposobu sterowania budynkiem.

  • Karta sieciowa Bacnet
  • Sterowanie i podłączanie systemu Bosch VRF do systemu GLS za pomocą protokołu komunikacyjnego BACNET
  • 1 złącze steruje maksymalnie 256 jednostkami wewnętrznymi VRF (4 przyłącza x 64 jednostki wewnętrzne)
  • Karta sieciowa Modbus
  • Sterowanie i podłączanie systemu Bosch VRF do systemu GLS za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus
  • 1 złącze steruje maksymalnie 64 jednostkami wewnętrznymi VRF