Rozdzielacz pary SD
Podzespoły

Rozdzielacz pary SD

Moduł ten zapewnia dystrybucję wytworzonego strumienia masy pary do odpowiednich odbiorników.

W skrócie
  • Do rozprowadzania strumienia masy pary do odbiorników
  • Redukcja strat sieciowych poprzez centralną dystrybucję w przypadku systemów o złożonej strukturze odbiorników
  • Oszczędności dzięki centralnej obsłudze i konserwacji
Najważniejsze korzyści

Wytworzony strumień masy pary jest rozprowadzany przez rozdzielacz do odbiorników, wilgotność resztkowa zostaje odseparowana i
odwodniona.

Kolektor wraz z rozdzielaczami, w ilości podanej w zamówieniu, jest zmontowany wraz ze przyłączami kołnierzowymi oraz całą niezbędną armaturą w jedną modułową jednostkę.

Rozdzielacze są wyposażone we wskaźnik ciśnienia, armaturę odcinającą, zwrotną i odprowadzania kondensatu zgodnie z zakresem dostawy i są dostarczane z izolacją termiczną.