Rozwiązania w ramach systemu instalacji w budynku dla systemów VRF
Sterowanie i łączność

Rozwiązania w ramach systemu instalacji w budynku dla systemów VRF

Nasze bramy sieciowe są kompatybilne ze wszystkimi większymi systemami instalacji w budynku. Nasze bramy sieciowe można bez problemu łączyć z innymi systemami w budynku, czujnikami dymu i systemami oświetlenia.

W skrócie
  • Brama sieciowa systemu zarządzania budynkiem konwertuje protokół Bosch pod kątem danego systemu zarządzania budynkiem i systemu Smart Home
  • Protokół komunikacyjny BACnet
  • Protokół komunikacyjny LONWORKS
  • Protokół komunikacyjny MODBUS 
Najważniejsze korzyści

Brama sieciowa systemu zarządzania budynkiem konwertuje protokół Bosch na potrzeby danego systemu zarządzania budynkiem. Dostępnych jest kilka protokołów komunikacyjnych umożliwiających połączenie z systemami zarządzania budynkiem i systemami Smart Home.

Brama sieciowa ACC BAC umożliwia nadzorowanie i sterowanie urządzeniami z serii Air Flux poprzez system zarządzania budynkiem oraz łączenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem platformy BACnet. Zawiera ona 4 grupy portów komunikacyjnych RS485 i umożliwia podłączenie do 256 jednostek wewnętrznych do systemu instalacji w budynku. Dostępna jest zintegrowana funkcja serwera. Każdy port może być podłączony do portów XYE jednostki zewnętrznej.

p1_BMS_v4

Brama sieciowa ACC LON umożliwia nadzorowanie i sterowanie urządzeniami z serii Air Flux poprzez system zarządzania budynkiem oraz łączenie z innymi urządzeniami, takimi jak systemy bezpieczeństwa, czujniki dymu i systemy oświetlenia za pośrednictwem platformy LonWorks. Pozwala to na podłączenie do 32 jednostek wewnętrznych do systemu instalacji w budynku. Dostępna jest zintegrowana funkcja serwera.

p1_BMS_v2

Brama sieciowa ACC MOD łączy urządzenia serii Air Flux z systemami zarządzania budynkiem za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus. Można do niego podłączyć do 64 jednostek wewnętrznych. Dostępna jest również funkcja zintegrowanego serwera.

p1_BMS_v3
Oprogramowanie do pobrania ACC MOD
Informacje o wersji
Oprogramowanie produktów
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie do pobrania ACC BAC
Informacje o wersji
Oprogramowanie produktów
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie Open Source