Urządzenia do ochrony instalacji Bosch D³

Urządzenia do ochrony instalacji Bosch D³

Trzy poziomy zabezpieczenia Twojego ogrzewania

Nowoczesne instalacje grzewcze charakteryzują się wysoką sprawnością działania. Niezbędne jest zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających instalację, aby przez długi czas zapewnić jej maksymalną wydajność.

Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wody w instalacji. Właściwe przygotowanie i utrzymanie instalacji w okresie eksploatacji wymaga dodatkowych działań.

Jakość wody to kluczowy czynnik odpowiadający za płynną i ekonomiczną pracę instalacji grzewczej. Ma on również zasadniczy wpływ na długość okresu eksploatacji.

Demineralizacja
Urządzenia do ochrony instalacji Bosch D³

Demineralizacja

  • Eliminowanie tworzenia się kamienia, który ogranicza wymianę ciepła w kotle
  • Zapobieganie korozji elementów instalacji oraz wynikającym z niej uszkodzeniom
  • Zapewnienie stałego natężenia przepływu i wysokiej wydajności instalacji grzewczej
Separatory powietrza
Urządzenia do ochrony instalacji Bosch D³

Separatory powietrza

  • Oszczędność energii dzięki zapobieganiu redukcji wymiany ciepła wskutek korków powietrznych
  • Redukcja hałasu
  • Większa wygoda użytkowania – automatyczne odpowietrzanie bez potrzeby ręcznej ingerencji
Separatory magnetyczne
Demineralizacja

Separatory magnetyczne

  • Mniejsza awaryjność pomp obiegowych c.o. dzięki eliminacji osadów zanieczyszczeń magnetycznych
  • Mniejsza ilość osadów oznacza dłuższy okres eksploatacji wymiennika ciepła i wszystkich elementów instalacji grzewczej
  • Długotrwała oszczędność energii