Cazan pe combustibil solid

Descoperiţi posibilităţile de generare a căldurii confortabile folosind lemnele de foc:

Cazan cu combustibil solid

Prin utilizarea cazanelor cu combustibil solid (lemn) se poate înlocui sistemul clasic de încălzire reprezentat de centralele pe gaz. Această soluţie este avantajoasă din punct de vedere financiar şi ecologic, întrucât cazanul cu combustibil solid de la Bosch funcţionează extrem de eficient din punct de vedere energetic.

Tehnologie avansată

Echipamentele Bosch exploatează energia obţinută din combustibilii solizi (lemn), transformând-o în căldură – ceea ce determină prin urmare obţinerea unor randamente ridicate. Combustia funcţionează cu combustibil solid - lemn, cu un grad de poluare a mediului înconjurător extrem de scăzut. La arderea lemnului, se degajă o cantitate de CO2 egală cu cantitatea produsă dacă lemnele respective ar fi putrezit în pădure, ceea ce înseamnă că arderea lemnului are un efect neutru asupra mediului înconjurător.

Arderea lemnelor se desfăşoară în camere de ardere separate, în decursul a trei etape diferite, conform principiului de gazificare a lemnului. Ventilatorul dirijează flacăra în jos, întregul proces al arderii putând fi astfel controlat. De asemenea, alimentarea constantă cu oxigen asigură oxidarea completă a gazelor inflamabile. În acest scop se introduce atât aer primar, cât şi aer secundar suplimentar preîncălzit pentru arderea ulterioară.

1. Uscare:

În zona superioară a camerei de ardere, lemnul cu o umiditate reziduală de aprox. 20 % este uscat complet în urma aprinderii la o temperatură de 100 °C până la 200 °C.

2. Evacuarea gazelor:

La temperaturi începând cu 250 °C, în zona mediană lemnul începe să se descompună în elemente gazoase - celuloză, răşinile şi uleiurile se degazifică. De la o temperatură de 500 °C, carbonul solid legat se vaporizează. Acest proces poartă denumirea de piroliză. Aproximativ 85 % din substanţa lemnoasă se descompune în gaze inflamabile, restul fiind reprezentat de regulă de mangal.

3. Ardere:

La temperaturi de peste 600 °C gazele greu inflamabile oxidează şi ard, formându-se astfel un pat incandescent din mangal. Gazele de semicarbonizare la o temperatură de aprox. 900 - 1 000 °C produc căldura necesară pentru descompunerea mangalului.