Lexiconul Bosch

Lexiconul Bosch

Aveţi întrebări cu privire la anumite denumiri folosite? Doriţi să aflaţi mai multe despre tehnologiile de încălzire? În lexiconul nostru veţi găsi definiţii şi explicaţii pentru terminologia şi noţiunile folosite în domeniul procedeelor şi tehnologiilor de încălzire şi preparare a apei calde.
Ciţiţi mai jos definiţii complete , care vă vor ajuta să înţelegeţi lumea complexă a echipamentelor şi sistemelor de încălzire.

Bilanţ ecologic

Bilanţul ecologic analizează cât mai cuprinzător ciclul întreg de viaţă al unui produs sau al unui procedeu, îl evaluează din perspectiva efectelor asupra mediului şi calculează coeficientul de transfer de energie şi de substanţe de pe parcursul ciclului de viaţă, precum şi deteriorarea mediului înconjurător determinată de acest coeficient.

Boiler

Rezervor cu serpentină de încălzire pentru apa potabilă.

Cazan pentru temperaturi joase

a se vedea Tehnică termică pe baza puterii calorice. Identic cu o centrală în condensare.

Centrală cu condensare

Centrala cu condensare utilizează o parte din căldura degajată în gazele arse la condensarea vaporilor de apă din compoziţia gazelor arse. Căldura astfel obţinută este utilizată ca şi căldură de încălzire.

Colector de aer uzat

Colectorul de aer uzat dirijează căldura pe care o obţine din aerul uzat către schimbătorul de căldură.

Colector de suprafaţă

Sistem de dispunere a ţevilor, prin intermediul cărora se extrage energia stocată în sol, asemănător sistemului de încălzire în pardoseală.

Compresor

Comprimă agentul de răcire în stare gazoasă din pompa de căldură la presiuni ridicate. Prin urmare, agentul de răcire este încălzit puternic.

Conductă de gaze arse

Evacuarea în condiţii de siguranţă a gazelor arse prin intermediul unei instalaţii pentru gaze arse (de exemplu, prin coşul de fum).

COP

=Coefficient of Performance (Coeficient de performanţă). Raportul dintre energia utilă şi energia consumată. Exemplu: CoP4 presupune că pentru 100% energie trebuie să se consume 25% energie electrică, restul de 75% din energie fiind disponibilă gratuit din natură.