Termeni şi condiţii

Grupul Bosch vă mulţumeşte că aţi vizitat site-ul nostru de internet, şi pentru interesul acordat firmei şi produselor noastre.

BOSCH respectă confidenţialitatea datelor
Respectarea confidenţialităţii la prelucrarea datelor personale, precum şi securitatea datelor oficiale sunt aspecte importante pentru noi. Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor sunt parte a politicii firmei noastre.
Paginile BOSCH pot conţine link-uri către paginile altor firme, asupra cărora nu se răsfrânge această politică.

Colectarea şi prelucrarea datelor personale
Atunci când vizitaţi paginile noastre de internet se păstreaza numele providerului dumneavoastră de internet, pagina care v-a trimis pe adresa noastră, paginile pe care le vizitaţi la noi, precum şi data şi durata acestor vizite. BOSCH foloseşte Cookie-uri şi componente active (ex. JAVA script), pentru a urmări preferinţele vizitatorilor şi a construi optim informaţiile din paginile web. Înregistrarea Cookie-urilor poate fi refuzată de către dumneavoastră prin setări specifice browserului dumneavoastră. Vă rugăm să aveţi însă în vedere că în acest caz anumite funcţionalităţi ale paginilor pot deveni indisponibile.
Alte date personale sunt reţinute doar daca le furnizaţi dumneavoastră, sub forma unor date de înregistrare, a unui sondaj, sau pentru încheierea unui contract.

Utilizarea instrumentului de analiză web Webtrends
Pentru paginile de internet Bosch efectuează măsurări privind accesarea cu ajutorul instrumentului de analiză web Webtrends.

Datelor de acces sunt colectate anonimizat, astfel încât nu poate fi creată o legătură cu un utilizator. În mod special acest lucru se face prin anonimizarea adresei IP.

Pentru măsurare se utilizează cookies pentru a permite analiza modului de utilizare a paginii web. În acest fel Bosch poate să îşi îmbunătăţească calitatea datelor. Informaţiile colectate ca urmare a utilizării paginilor de internet sunt transmise anonimizat către serverul de statistică (statse.webtrendslive.com), care este administrat de Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA (“Webtrends”) în Statele Unite ale Americii.

Acces la aceste date anonimizate au doar persoane expres autorizate.

Folosirea şi înstrăinarea datelor personale
BOSCH foloseşte datele dumneavoastră personale doar pentru administrarea paginilor WEB, a clienţilor, pentru sondaje referitoare la produse, şi pentru marketing, doar în măsura în care acest lucru este necesar. Datele dumneavoastră nu părăsesc cadrul grupului Bosch fără acordul dumneavoastră.

Siguranţa
BOSCH ia măsuri pentru a asigura siguranţa datelor, astfel încât să nu fie manipulate, pierdute, modificate, sau să ajungă în posesia unor terţe persoane. Aceste măsuri de securitate sunt îmbunătăţite continuu, în pas cu dezvoltarea tehnologică.

Posibilitatea alegerii
Dorim să folosim datele dumneavoastră pentru a vă putea informa şi afla părerea despre produsele şi serviciile noastre. Evident că aceasta se întâmplă doar dacă sunteţi de acord. Dacă nu sunteţi de acord, puteţi să ne contactaţi în orice moment pentru a bloca folosirea datelor dumneavoastră în acest scop.

Contact
Pentru informaţii şi reclamaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă puteţi adresa persoanei responsabile. Dacă datele dumneavoastră au fost greşit înregistrate, acest lucru poate fi corectat.

Numele şi adresa:
Robert Bosch SRL
Str. Horia Macelariu 30-34, Sector 1
Cod 013937, Bucuresti

Adresa eMail:
infott@bosch.com