Natrag na proizvod

Poređenje varijanti

Poređenje varijanti (0)
Показать все (0)
Tip proizvoda

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

GC7000F 75 R 23

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Tehnički list proizvoda

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Visina

GC7000F 100 L 23

1470 mm

GC7000F 100 R 23

1470 mm

GC7000F 150 L 23

1470 mm

GC7000F 150 R 23

1470 mm

GC7000F 200 L 23

1470 mm

GC7000F 200 R 23

1470 mm

GC7000F 250 L 23

1470 mm

GC7000F 250 R 23

1470 mm

GC7000F 300 L 23

1470 mm

GC7000F 300 R 23

1470 mm

GC7000F 75 L 23

1470 mm

GC7000F 75 R 23

1470 mm

Širina

GC7000F 100 L 23

670 mm

GC7000F 100 R 23

670 mm

GC7000F 150 L 23

670 mm

GC7000F 150 R 23

670 mm

GC7000F 200 L 23

670 mm

GC7000F 200 R 23

670 mm

GC7000F 250 L 23

670 mm

GC7000F 250 R 23

670 mm

GC7000F 300 L 23

670 mm

GC7000F 300 R 23

670 mm

GC7000F 75 L 23

670 mm

GC7000F 75 R 23

670 mm

Dubina

GC7000F 100 L 23

736 mm

GC7000F 100 R 23

736 mm

GC7000F 150 L 23

914 mm

GC7000F 150 R 23

914 mm

GC7000F 200 L 23

1317 mm

GC7000F 200 R 23

1317 mm

GC7000F 250 L 23

1317 mm

GC7000F 250 R 23

1317 mm

GC7000F 300 L 23

1317 mm

GC7000F 300 R 23

1317 mm

GC7000F 75 L 23

736 mm

GC7000F 75 R 23

736 mm

Neto težina

GC7000F 100 L 23

132,72 kg

GC7000F 100 R 23

132,72 kg

GC7000F 150 L 23

185,02 kg

GC7000F 150 R 23

185,02 kg

GC7000F 200 L 23

232,22 kg

GC7000F 200 R 23

232,22 kg

GC7000F 250 L 23

259,22 kg

GC7000F 250 R 23

259,22 kg

GC7000F 300 L 23

284,22 kg

GC7000F 300 R 23

284,22 kg

GC7000F 75 L 23

165,349 kg

GC7000F 75 R 23

132,72 kg

Nominalna toplotna snaga

GC7000F 100 L 23

93 kW

GC7000F 100 R 23

93 kW

GC7000F 150 L 23

140 kW

GC7000F 150 R 23

140 kW

GC7000F 200 L 23

186 kW

GC7000F 200 R 23

186 kW

GC7000F 250 L 23

233 kW

GC7000F 250 R 23

233 kW

GC7000F 300 L 23

280 kW

GC7000F 300 R 23

280 kW

GC7000F 75 L 23

69 kW

GC7000F 75 R 23

69 kW

Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje

GC7000F 75 L 23

93 %

GC7000F 75 R 23

93 %

Uputstvo za instalaciju

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Uputstvo za upotrebu

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Uputstvo za instalaciju/upotrebu
Broj artikla

GC7000F 100 L 23

7736603155

GC7000F 100 R 23

7736603149

GC7000F 150 L 23

7736603156

GC7000F 150 R 23

7736603150

GC7000F 200 L 23

7736603157

GC7000F 200 R 23

7736603151

GC7000F 250 L 23

7736603158

GC7000F 250 R 23

7736603152

GC7000F 300 L 23

7736603159

GC7000F 300 R 23

7736603153

GC7000F 75 L 23

7736603154

GC7000F 75 R 23

7736603148

Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Da li je potrebna pomoć?