Natrag na proizvod

Poređenje varijanti

Poređenje varijanti (0)
Показать все (0)
Tip proizvoda

UC8000F 145

UC8000F 145

UC8000F 185

UC8000F 185

UC8000F 240

UC8000F 240

UC8000F 310

UC8000F 310

UC8000F 400

UC8000F 400

UC8000F 510

UC8000F 510

UC8000F 640

UC8000F 640

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

UC8000F 145

UC8000F 185

UC8000F 240

UC8000F 310

UC8000F 400

Tehnički list proizvoda

UC8000F 145

UC8000F 185

UC8000F 240

UC8000F 310

UC8000F 400

Visina
Širina
Dubina
Neto težina

UC8000F 145

724,511 kg

UC8000F 185

728,511 kg

UC8000F 240

807,011 kg

UC8000F 310

858,811 kg

UC8000F 400

1050,811 kg

UC8000F 510

1270,811 kg

UC8000F 640

1300,811 kg

Nominalna toplotna snaga

UC8000F 145

133 kW

UC8000F 185

170 kW

UC8000F 240

219 kW

UC8000F 310

283 kW

UC8000F 400

366 kW

Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Uputstvo za instalaciju

UC8000F 145

UC8000F 185

UC8000F 240

UC8000F 310

UC8000F 400

UC8000F 510

UC8000F 640

Uputstvo za upotrebu

UC8000F 145

UC8000F 185

UC8000F 240

UC8000F 310

UC8000F 400

UC8000F 510

UC8000F 640

Uputstvo za instalaciju/upotrebu
Broj artikla

UC8000F 145

7736602894

UC8000F 185

7736602895

UC8000F 240

7736602896

UC8000F 310

7736602897

UC8000F 400

7736602898

UC8000F 510

7736602899

UC8000F 640

7736602900

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti
Tehnički list proizvoda
Nominalna toplotna snaga
ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti
Tehnički list proizvoda
Nominalna toplotna snaga
Da li je potrebna pomoć?