Natrag na proizvod

Poređenje varijanti

Poređenje varijanti (0)
Показать все (0)
Tip proizvoda

UC8000F 1000

UC8000F 1000

UC8000F 1200

UC8000F 1200

UC8000F 800

UC8000F 800

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti
Tehnički list proizvoda
Visina
Širina
Dubina
Neto težina

UC8000F 1000

1777,002 kg

UC8000F 1200

1807,002 kg

UC8000F 800

1523,502 kg

Nominalna toplotna snaga
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za instalaciju/upotrebu
Broj artikla

UC8000F 1000

7736602935

UC8000F 1200

7736602936

UC8000F 800

7736602934

Da li je potrebna pomoć?