Natrag na proizvod

Poređenje varijanti

Poređenje varijanti (0)
Показать все (0)
Naziv proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 35 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 53 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 70 WE

Climate 3000i

Tip proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

CL3000I-SET 70 WE

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

Tehnički list proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

Nivo zvučne snage unutrašnje jedinice za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

54 dB

CL3000I-SET 35 WE

56 dB

CL3000I-SET 53 WE

56 dB

CL3000I-SET 70 WE

62 dB

Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

62 dB

CL3000I-SET 35 WE

63 dB

CL3000I-SET 53 WE

65 dB

CL3000I-SET 70 WE

67 dB

Nivo zvučne snage unutrašnje jedinice za grejanje

CL3000I-SET 26 WE

54 dB

CL3000I-SET 35 WE

56 dB

CL3000I-SET 53 WE

56 dB

CL3000I-SET 70 WE

62 dB

Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice za grejanje

CL3000I-SET 26 WE

62 dB

CL3000I-SET 35 WE

63 dB

CL3000I-SET 53 WE

65 dB

CL3000I-SET 70 WE

67 dB

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)

CL3000I-SET 26 WE

7,4

CL3000I-SET 35 WE

7,0

CL3000I-SET 53 WE

7,0

CL3000I-SET 70 WE

6,4

Klasa energetske efikasnosti za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

A++

CL3000I-SET 35 WE

A++

CL3000I-SET 53 WE

A++

CL3000I-SET 70 WE

A++

Proračunsko opterećenje za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

2,8 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,6 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,3 kW

CL3000I-SET 70 WE

7,0 kW

Sezonski COP za prosečnu klimu

CL3000I-SET 26 WE

4,1

CL3000I-SET 35 WE

4,2

CL3000I-SET 53 WE

4,0

CL3000I-SET 70 WE

4,0

Klasa energetske efikasnosti grejanja za umerenu klimu

CL3000I-SET 26 WE

A+

CL3000I-SET 35 WE

A+

CL3000I-SET 53 WE

A+

CL3000I-SET 70 WE

A+

Proračunsko opterećenje za grejanje za prosečnu klimu

CL3000I-SET 26 WE

2,5 kW

CL3000I-SET 35 WE

2,5 kW

CL3000I-SET 53 WE

4,2 kW

CL3000I-SET 70 WE

4,9 kW

Nominalni protok vazduha (unutrašnja jedinica)

CL3000I-SET 26 WE

520 m³/h

CL3000I-SET 35 WE

530 m³/h

CL3000I-SET 53 WE

800 m³/h

CL3000I-SET 70 WE

1090 m³/h

Nominalni protok vazduha (spoljašnja jedinica)

CL3000I-SET 26 WE

1850 m³/h

CL3000I-SET 35 WE

1850 m³/h

CL3000I-SET 53 WE

2100 m³/h

CL3000I-SET 70 WE

3500 m³/h

Broj artikla

CL3000I-SET 26 WE

7733701735

CL3000I-SET 35 WE

7733701736

CL3000I-SET 53 WE

7733701737

CL3000I-SET 70 WE

7733701738

Komponente

CL3000I-SET 26 WE

0

CL3000I-SET 35 WE

0

CL3000I-SET 53 WE

0

CL3000I-SET 70 WE

0

Spoljna jedinica
Tip proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000i 26 E

CL3000I-SET 35 WE

CL3000i 35 E

CL3000I-SET 53 WE

CL3000i 53 E

CL3000I-SET 70 WE

CL3000i 70 E

Širina

CL3000I-SET 26 WE

720 mm

CL3000I-SET 35 WE

720 mm

CL3000I-SET 53 WE

805 mm

CL3000I-SET 70 WE

890 mm

Visina

CL3000I-SET 26 WE

495 mm

CL3000I-SET 35 WE

495 mm

CL3000I-SET 53 WE

554 mm

CL3000I-SET 70 WE

673 mm

Dubina

CL3000I-SET 26 WE

270 mm

CL3000I-SET 35 WE

270 mm

CL3000I-SET 53 WE

330 mm

CL3000I-SET 70 WE

342 mm

Maksimalna radna temperatura za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

50°C

CL3000I-SET 35 WE

50°C

CL3000I-SET 53 WE

50°C

CL3000I-SET 70 WE

50°C

Minimalna radna temperatura za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

15°C

CL3000I-SET 35 WE

-15°C

CL3000I-SET 53 WE

-15°C

CL3000I-SET 70 WE

-15°C

Maksimalna radna temperatura za grejanje

CL3000I-SET 26 WE

24°C

CL3000I-SET 35 WE

24°C

CL3000I-SET 53 WE

24°C

CL3000I-SET 70 WE

24°C

Minimalna radna temperatura za grejanje

CL3000I-SET 26 WE

15°C

CL3000I-SET 35 WE

-15°C

CL3000I-SET 53 WE

-15°C

CL3000I-SET 70 WE

-15°C

Broj artikla

CL3000I-SET 26 WE

7733701565

CL3000I-SET 35 WE

7733701567

CL3000I-SET 53 WE

7733701569

CL3000I-SET 70 WE

7733701571

Unutrašnja jedinica
Tip proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000iU W 26 E

CL3000I-SET 35 WE

CL3000iU W 35 E

CL3000I-SET 53 WE

CL3000iU W 53 E

CL3000I-SET 70 WE

CL3000iU W 70 E

Širina

CL3000I-SET 26 WE

790 mm

CL3000I-SET 35 WE

802 mm

CL3000I-SET 53 WE

971 mm

CL3000I-SET 70 WE

1082 mm

Visina

CL3000I-SET 26 WE

292 mm

CL3000I-SET 35 WE

295 mm

CL3000I-SET 53 WE

321 mm

CL3000I-SET 70 WE

337 mm

Dubina

CL3000I-SET 26 WE

200 mm

CL3000I-SET 35 WE

200 mm

CL3000I-SET 53 WE

228 mm

CL3000I-SET 70 WE

234 mm

Maksimalna radna temperatura za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

32°C

CL3000I-SET 35 WE

32°C

CL3000I-SET 53 WE

32°C

CL3000I-SET 70 WE

32°C

Minimalna radna temperatura za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

17°C

CL3000I-SET 35 WE

17°C

CL3000I-SET 53 WE

17°C

CL3000I-SET 70 WE

17°C

Maksimalna radna temperatura za grejanje

CL3000I-SET 26 WE

30°C

CL3000I-SET 35 WE

30°C

CL3000I-SET 53 WE

30°C

CL3000I-SET 70 WE

30°C

Minimalna radna temperatura za grejanje

CL3000I-SET 26 WE

0°C

CL3000I-SET 35 WE

0°C

CL3000I-SET 53 WE

0°C

CL3000I-SET 70 WE

0°C

Snaga hlađenja

CL3000I-SET 26 WE

2,6 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,5 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,3 kW

CL3000I-SET 70 WE

7 kW

Snaga grejanja

CL3000I-SET 26 WE

2,9 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,8 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,6 kW

CL3000I-SET 70 WE

7,3 kW

Broj artikla

CL3000I-SET 26 WE

7733701564

CL3000I-SET 35 WE

7733701566

CL3000I-SET 53 WE

7733701568

CL3000I-SET 70 WE

7733701570

Katalog RAC 2021

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

Da li je potrebna pomoć?