Acu Tank UNO
Akumulacioni bojleri sa jednim izmenjivačem toplote

Acu Tank UNO

Akumulacioni bojleri sa jednim izmenjivačem toplote, 3 bar

Kratak pregled
 • Razpoloživ u veličinama zapremnine od 400 do 2000 litara
 • Akumulacioni bojleri sa jednim izmenjivačem toplote, 3 bar
Prednosti

 • Namenjeni za sisteme grejanja i druge sisteme koji rade na pritisku do 3 bara

 • 1. Solarni sistemi

 • 2. Piroliza

 • 3. Drugi sistemi na čvrsto gorivo sa akumulacijom toplote

 • Čelični bojler

 • Anodna zaštita

 • Čaura za senzore temperature, 5 kom.

 • 4 ulaza i 4 izlaza

 • Izolacija od PU i omotač od PVC

 • Podesive nožice, 3 kom. (za modele 400-500 lit.)

 • Ispust, odzraka

 • Tehnički podaci
  ErP klasa
  Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti
  Tehnički list proizvoda
  Neto težina
  Toplotni gubici mirovanja
  Zapremina akumulacionog bojlera
  Broj artikla
  AT 400 / 3 BAR UNO
  AT 400 / 3 BAR UNO
  Preuzmite sad
  Preuzmite sad
  88 kg
  90,5 W
  394,0 l
  7735500144
  AT 500 / 3 BAR UNO
  AT 500 / 3 BAR UNO
  Preuzmite sad
  Preuzmite sad
  104 kg
  94,5 W
  480,0 l
  7735500145
  AT 800 / 3 BAR UNO
  AT 800 / 3 BAR UNO
  Preuzmite sad
  Preuzmite sad
  169 kg
  172,3 W
  805,0 l
  7735500146
  AT 1000 / 3 BAR UNO
  AT 1000 / 3 BAR UNO
  Preuzmite sad
  Preuzmite sad
  190 kg
  230,5 W
  932,0 l
  7735500147
  AT 1500 / 3 BAR UNO
  AT 1500 / 3 BAR UNO
  Preuzmite sad
  Preuzmite sad
  339 kg
  272,5 W
  1439,0 l
  7735500148
  AT 2000 / 3 BAR UNO
  AT 2000 / 3 BAR UNO
  Preuzmite sad
  Preuzmite sad
  430 kg
  346,4 W
  1853,0 l
  7735500149