B-SOL 100-2

Regulacije za solarne sisteme

B-SOL 100-2

Regulator solarnog sistema grejanja za sisteme sa jednim potrošačem.

Kratak pregled

  • Regulator solarnih sistema
  • Povezivanje sa ErP pumpama
  • LCD ekran za predefinisanim režimima rada
  • Jednostavna primena

Prednosti

Regulator sistema solarnog

Regulator sistema solarnog grejanja za sisteme sa jednim potrošačem sanitarne tople vode.

LCD ekran

LCD displej sa prikazom piktograma, jednostavno rukovanje, kontrolne funkcije.

Povezivanje sa ErP pumpama

Ugrađeno priključno mesto za pumpu solarnog kruga sa promenljivim brojem obrtaja (ErP pumpa).

Napredne funckije

Opseg temperaturne diferencije za uključenje od 4 -20 K, podesiva max temp. bojlera od 20-90 °C, podesiva min i max temperatura solarnih kolektora.

Tehnički podaci

Neto težina
Uputstvo za instalaciju/upotrebu
Broj artikla
B-SOL100-2
0,8 kg
Preuzmite sad
7735600123
Da li je potrebna pomoć?