B-SOL 100-2
Regulacije za solarne sisteme

B-SOL 100-2

Regulator solarnog sistema grejanja za sisteme sa jednim potrošačem.

Kratak pregled
  • Regulator solarnih sistema
  • Povezivanje sa ErP pumpama
  • LCD ekran za predefinisanim režimima rada
  • Jednostavna primena
Prednosti

Regulator sistema solarnog grejanja za sisteme sa jednim potrošačem sanitarne tople vode.

LCD displej sa prikazom piktograma, jednostavno rukovanje, kontrolne funkcije.

Ugrađeno priključno mesto za pumpu solarnog kruga sa promenljivim brojem obrtaja (ErP pumpa).

Opseg temperaturne diferencije za uključenje od 4 -20 K, podesiva max temp. bojlera od 20-90 °C, podesiva min i max temperatura solarnih kolektora.

Tehnički podaci
Neto težina
Uputstvo za instalaciju/upotrebu
Broj artikla
B-sol100-2
0,8 kg
Preuzmite sad
7735600123