Control 8000

Regulacija za stabilne kotlove

Control 8000

Sa upravljačkom jedinicom Control 8000 može se efikasno i lako upravljati srednjim i velikim sistemima grejanja, čak i preko Interneta. Zahvaljujući visokom stepenu modulacije može se odgovoriti na najrazličitije zahteve.

Kratak pregled

 • Opseg funkcija regulatora možete proširiti odgovarajućim modulima
 • Upravljanje grejanjem i daljinskim podešavanjem preko računara ili tableta
 • "Touch screen" praktičan i pregledn ekran (7cola)
 • Dijagnostika grešaka bez odlaska na lice mesta

Prednosti

Interfejs

Zahvaljujući ugrađenom internet interfejsu možete regulatoru pristupiti i pomoću računara i pomoću tableta. Time je omogućeno mobilno korišćenje funkcija regulatora. Putem interneta prenosi se prikaz ekrana regulatora 1:1 na vaš krajnji uređaj.

Modbus interfejs

Pomoću standardno ugrađenog Modbus interfejsa možete jednostavno spojiti regulator sa upravljačkim sistemom vašeg objekta. Moguć je i priključak Bosch lokalne elektrane-toplane. Ekran regulatora Control 8000 nudi svobuhvatan pregled o priključenim sistemima i detaljne vizualizacije pojedinačnih komponenti.

Modularno proširivanje

Struktura regulatora Control 8000 je modularna, samim tim izvanredno prilagodljiva. Odgovarajućim modulima možete ciljano da proširite opseg funkcija regulatora i prilagoditi ga precizno u skladu sa vašim potrebama. Moguće je integrisati do četiri modula na svaku upravljačku jedinicu.

Još neke karakteristike
 • Primena kao regulacioni uređaj za EMS generatore toplote u kotlovskim postrojenjima, sa upravljanjem gorionikom preko direktne Bus komunikacije sa digitalnim programatorom loženja SAFe odnosno preko EMS sistema
 • Mogućnost proširenja funkcije podstanice, nezavisne primene
 • Fleksibilna montaža na kotao, bočno ili na zid
 • Jednostavna zidna montaža preko zadnjeg dela kućišta, uključujući kablovsku provodnicu
 • Jednostavno i brzo instaliranje zahvaljujući velikom prostoru za priključak, s dobrom pristupačnošću
 • Sa funkcijskim modulima sastava Bosch CC 8000 preko 4 slobodna utikačka mesta modula, sa mogućnošću proširenja
 • Interna komunikacija preko Bus veze
 • Jednostavna dopuna sistema za potrebne komponente koje se pribavljaju na mestu instaliranja (npr. releji), moguća je preko nosača sa mogućnošću ugradnje
 • U osnovnoj opremljenosti sastoji se od centralnog modula ZM5313, mrežnog modula NM582 sa prekidačem za uključivanje/isključivanje i 2 zasebna sigurnosna kruga (kotao/gorionik, sistem), kao i sistem upravljanja gorionikom i svih osnovnih funkcija
 • Modul regulatora sa 2 USB priključka, utičnog mesta za SD kartice, kao i 2 Erthernet priključka
 • Senzor spoljnje temperature
 • Dodatni senzor temperature
 • Kodirani i bojom označeni priključni utikači s nepogrešivim spajanjem, koji se nalaze na dotičnom modulu
 • Tip zaštite IP 40
 • Obezbeđivanje specifičnih radnih uslova regulacijom kruga kotla sa izvršnim članom i upravljanje cirkulacionom pumpom kruga kotla prema potrebama
 • Regulacija broja obrtaja pumpe kruga kotla
 • Vođena toplotnim učinkom ili temperaturnom razlikom, prekoPWM ili 0-10 V izlaza "FlowControl"

Tehnički podaci

Neto težina
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za upotrebu
Broj artikla
CC8311
22,826 kg
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602265
CC8313
22,763 kg
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602243
Da li je potrebna pomoć?