CS 200

Regulacije za solarne sisteme

CS 200

Regulator za složene solarne sisteme grejanja.

Kratak pregled

  • Regulator složenih solarnih sistema; Regulacija za nezavistan solarni sistem
  • Povezivanje sa ErP pumpama
  • LCD ekran za predefinisanim režimima rada
  • Vođenje 1 do 2 kolektorska polja

Prednosti

Regulator složenih solarnih sistema

Regulacija za nezavistan solarni sistem. Solarna priprema sanitarne vode i podrška sistemu grejanja. Vođenje 1 do 2 kolektorska polja, 2 do 3 akumulaciona bojlera, sistema sa prepumpavanjem kao i solarna podrška grejanja bazena.

Rad u paru sa MS 200

Funkcioniše isključivo u kombinaciji sa modulom MS 200. Dvožilna EMS BUS komunikacija. Napajanje modula 230V.

Povezivanje sa ErP pumpama

Ugrađeno priključno mesto za pumpu solarnog kruga sa promenljivim brojem obrtaja (ErP pumpa).

Napredne funckije

Mogućnost povezivanja kalorimetra za precizno merenje solarnih dobitaka. Termička dezinfekcija.

Tehnički podaci

Neto težina
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za upotrebu
Broj artikla
CS200 Bosch
0,48 kg
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7738111125
Da li je potrebna pomoć?