Logano GE515
Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Logano GE515

Gas, ulje ili i gas i ulje! Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje, snage 240-510 KW.

Kratak pregled
  • Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje
  • Thermostream tehnologija može se koristiti sa uljnim i gasnim gorionicima
  • Konstrukcija od posebnog sivog liva, ekstremno otporni na koroziju i nisku temperaturu
  • Snage od 240 do 510 kW
Prednosti

U zavisnosti od zahteva projekta instalacije, ovaj liveni kotao može raditi sa uljnim ili gasnim gorionikom sa ventilatorom. Preklopivi gorionik za dve vrste goriva može se koristiti ako se pre svega greje sa gasom i ako se na ulje prebacuje samo za pogon sa vršnim opterećenjem.

Naša moderna koncepcija livenog kotla stvara optimalne uslove za sagorevanje: niže temperature dimnih gasova i efikasna toplotna izolacija. Konstrukcija kotla s Thermostream tehnologijom, za siguran pogon bez pumpe za mešanje i regulacije temperature povratnog voda. Vodom hlađena komora za sagorevanje s malim volumnim opterećenjem komore loženja i vođenjem ogrevnih gasova prema 3-prolaznom principu. Na taj se način postiže veliko iskorišćenje energije uz niže vrednosti štetnih materija. Kotao je prikladan za lož ulje EL prema DIN 51 603, prirodni gas, tečni gas, ulje repice ili biogas, kao i za uljni i gasni gorionik s ventilatorom prema DIN EN 267 odnosno DIN EN 676 ili s VE-oznakom. Osetno smanjeni šumovi tokom pogona, zahvaljujući donjem postroju kotla (pribor) koji prigušuje buku tela kotla, prigušivaču buke dimnih gasova i haubi za prigušenje buke gorionika (pribor).

Svaki pojedinačni liveni članak gasnog kotla Logano ispunjava važne zadatke: oduzima toplotu gasu i predaje je toploj vodi. Mali orebreni članci na strani ložišnog prostora preuzimaju toplotu zračenja, a veliki orebreni članci na preuzimaju toplotu konvekcije.

Serija proizvoda GE posebno je primenjiva za modernizaciju ili za mesta kod kojih je pristup kotlarnici moguć samo u ograničenoj meri. Kotlovi nude visok stepen iskorišćenja i omogućuju vrlo jednostavno i efikasno izvođenje hidrauličkog sistema. Jednostavno unošenje u kotlarnicu, zahvaljujući isporuci blokova kotla u odvojenim člancima, po izboru blok kotla je fabrički sastavljen. Komora za sagorevanje i sekundarne ogrevne površine lako su dostupne i jednostavne za čišćenje, zahvaljujući velikim vratima na zakretanje (po izboru otvaranje u levo/desno).

Tehnički podaci
Neto težina
Broj artikla
GE515-240
1293,619 kg
30001738
GE515-295
1403,639 kg
30001739
GE515-350
1556,469 kg
30001740
GE515-400
1673,919 kg
30001741
GE515-455
1832,217 kg
30001742
GE515-510
1970,019 kg
30001743