Logano GE615
Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Logano GE615

Gas, ulje ili i gas i ulje! Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje, snage 570-1200 KW.

Kratak pregled
  • Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje
  • Thermostream tehnologija može se koristiti sa uljnim i gasnim gorionicima
  • Konstrukcija od posebnog sivog liva, ekstremno otporni na koroziju i nisku temperaturu
  • Snage od 570 do 1200 kW
Prednosti

U zavisnosti od zahteva projekta instalacije, ovaj liveni kotao može raditi sa uljnim ili gasnim gorionikom sa ventilatorom. Preklopivi gorionik za dve vrste goriva može se koristiti ako se pre svega greje sa gasom i ako se na ulje prebacuje samo za pogon sa vršnim opterećenjem.

Naša moderna koncepcija livenog kotla stvara optimalne uslove za sagorevanje: niže temperature dimnih gasova i efikasna toplotna izolacija. Konstrukcija kotla s Thermostream tehnologijom, za siguran pogon bez pumpe za mešanje i regulacije temperature povratnog voda. Vodom hlađena komora za sagorevanje s malim volumnim opterećenjem komore loženja i vođenjem ogrevnih gasova prema 3-prolaznom principu. Na taj se način postiže veliko iskorišćenje energije uz niže vrednosti štetnih materija. Kotao je prikladan za lož ulje EL prema DIN 51 603, prirodni gas, tečni gas, ulje repice ili biogas, kao i za uljni i gasni gorionik s ventilatorom prema DIN EN 267 odnosno DIN EN 676 ili s VE-oznakom. Osetno smanjeni šumovi tokom pogona, zahvaljujući donjem postroju kotla (pribor) koji prigušuje buku tela kotla, prigušivaču buke dimnih gasova i haubi za prigušenje buke gorionika (pribor).

Svaki pojedinačni liveni članak gasnog kotla Logano ispunjava važne zadatke: oduzima toplotu gasu i predaje je toploj vodi. Mali orebreni članci na strani ložišnog prostora preuzimaju toplotu zračenja, a veliki orebreni članci na preuzimaju toplotu konvekcije.

Serija proizvoda GE posebno je primenjiva za modernizaciju ili za mesta kod kojih je pristup kotlarnici moguć samo u ograničenoj meri. Kotlovi nude visok stepen iskorišćenja i omogućuju vrlo jednostavno i efikasno izvođenje hidrauličkog sistema. Jednostavno unošenje u kotlarnicu, zahvaljujući isporuci blokova kotla u odvojenim člancima, po izboru blok kotla je fabrički sastavljen. Komora za sagorevanje i sekundarne ogrevne površine lako su dostupne i jednostavne za čišćenje, zahvaljujući velikim vratima na zakretanje (po izboru otvaranje u levo/desno).

Tehnički podaci
Neto težina
Uputstvo za instalaciju
Broj artikla
GE615-1020
3771,183 kg
Preuzmite sad
30005611
GE615-1110
4012,142 kg
Preuzmite sad
30005612
GE615-1200
4172,039 kg
Preuzmite sad
30005613
GE615-570
2627,733 kg
Preuzmite sad
30005606
GE615-660
2801,1 kg
Preuzmite sad
30005607
GE615-740
3085,741 kg
Preuzmite sad
30005608
GE615-820
3310,853 kg
Preuzmite sad
30005609
GE615-920
3562,723 kg
Preuzmite sad
30005610