MZ 100

Regulacije za zidne gasne kotlove i toplotne pumpe

MZ 100

Zonski modul za vođenje pumpi i ventila u kombinaciji sa CR 10/ CR 100 ili bez dodatnih regulatora ako su temperature fiksirane..

Kratak pregled

  • Modul za upravljanje pumpom/mešnim ventilom sa fiksnim temperaturama
  • Upravljanje grejnim krugovima za grejanje
  • Radi u kombinaciji sa regulatorima CR regulatorima
  • EMS BUS

Tehnička dokumentacija

Brzo i jednostavno preuzmite dokumentaciju naših proizvoda.

Prednosti

Modul za upravljanje pumpom/mešnim ventilom

Zonski modul za vođenje pumpi i ventila u kombinaciji sa CR 10/ CR 100 ili bez dodatnih regulatora ako su temperature fiksirane.

Upravljanje različitim zonama

Vođenje do 3 nemešajuća kruga ili do 2 nemešajuća kruga i pumpe za pripremu tople vode. U jednom sistemu grejanja se može ugraditi do 3 zonska modula.

LED indikator

Lako očitavnje rada i pijava grešaka sistema putem LED indkatora na samom uređaju.

EMS BUS veza

Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.

Tehnički podaci

Visina
Širina
Dubina
Neto težina
Uputstvo za instalaciju
Broj artikla
MZ100
184 mm
246 mm
61 mm
1,04 kg
Preuzmite sad
7738110132
Da li je potrebna pomoć?