MZ 100
Regulacije za zidne gasne kotlove i toplotne pumpe

MZ 100

Zonski modul za vođenje pumpi i ventila u kombinaciji sa CR 10/ CR 100 ili bez dodatnih regulatora ako su temperature fiksirane..

Kratak pregled
  • Modul za upravljanje pumpom/mešnim ventilom sa fiksnim temperaturama
  • Upravljanje grejnim krugovima za grejanje
  • Radi u kombinaciji sa regulatorima CR regulatorima
  • EMS BUS
Prednosti

Zonski modul za vođenje pumpi i ventila u kombinaciji sa CR 10/ CR 100 ili bez dodatnih regulatora ako su temperature fiksirane.

Vođenje do 3 nemešajuća kruga ili do 2 nemešajuća kruga i pumpe za pripremu tople vode. U jednom sistemu grejanja se može ugraditi do 3 zonska modula.

Lako očitavnje rada i pijava grešaka sistema putem LED indkatora na samom uređaju.

Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.

Tehnički podaci
Neto težina
Uputstvo za instalaciju
Broj artikla
MZ100
1,04 kg
Preuzmite sad
7738110132