Regulacije za solarne sisteme

B-SOL 100-2
Regulacije za solarne sisteme

B-SOL 100-2

  • Regulator solarnih sistema
  • Povezivanje sa ErP pumpama
  • LCD ekran za predefinisanim režimima rada
CS 200
Regulacije za solarne sisteme

CS 200

  • Regulator složenih solarnih sistema; Regulacija za nezavistan solarni sistem
  • Povezivanje sa ErP pumpama
  • LCD ekran za predefinisanim režimima rada