Stabilni gasni kondenzacioni kotao

Condens 7000 F
Stabilni gasni kondenzacioni kotao

Condens 7000 F

 • Za srednje i velike komercijalne objekte
 • Jednostavno upravljanje, čak i preko interneta
 • Brzo servisiranje zahvaljujući odvojivim bočnim oplatama i lakom pristupu komponentama
Uni Condens 8000 F 50-115
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 50-115

 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Velike uštede u potrošnji energije
 • Može se lako kombinovati sa drugim generatorima toplote
Uni Condens 8000 F 145-600
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 145-600

 • Za komercijalne objekte: hotele, škole, bolnice
 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
Uni Condens 8000 F 800-1200
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 800-1200

 • Za poslovne zgrade i veće objekte
 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
Logano plus GB402
Stabilni gasni kondenzacioni kotlovi

Logano plus GB402

 • Sa moduliracionim gasnim gorionikom sa predmešanjem
 • Izmjenjivač toplote izrađen od visokokvalitetne legure aluminijuma i silicijuma
 • Kompaktan dizajn i manja težina