Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Logano GE315

Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Logano GE315

 • Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje
 • Thermostream tehnologija može se koristiti sa uljnim i gasnim gorionicima
 • Konstrukcija od posebnog sivog liva, ekstremno otporni na koroziju i nisku temperaturu
Logano GE515

Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Logano GE515

 • Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje
 • Thermostream tehnologija može se koristiti sa uljnim i gasnim gorionicima
 • Konstrukcija od posebnog sivog liva, ekstremno otporni na koroziju i nisku temperaturu
Logano GE615

Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Logano GE615

 • Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje
 • Thermostream tehnologija može se koristiti sa uljnim i gasnim gorionicima
 • Konstrukcija od posebnog sivog liva, ekstremno otporni na koroziju i nisku temperaturu
Uni 3000 F

Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Uni 3000 F

 • Niskotemperaturni konvencionalni čelični kotao sa povratnim loženjem
 • Dostupan u 14 tipski ispitanih veličina kotlova i sa CE-oznakom od 120 do 1850 kW
 • Prikladan za lož ulje EL prema DIN 51 603, prirodni gas ili tečni gas
Da li je potrebna pomoć?