Stabilni uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 50-115
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 50-115

 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Velike uštede u potrošnji energije
 • Može se lako kombinovati sa drugim generatorima toplote
Uni Condens 8000 F 145-600
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 145-600

 • Za komercijalne objekte: hotele, škole, bolnice
 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
Uni Condens 8000 F 800-1200
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 800-1200

 • Za poslovne zgrade i veće objekte
 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa