Stabilni uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F  50-115

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 50-115

  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Velike uštede u potrošnji energije
  • Može se lako kombinovati sa drugim generatorima toplote
Uni Condens 8000 F  145-600

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 145-600

  • Za komercijalne objekte: hotele, škole, bolnice
  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
Da li je potrebna pomoć?