Uni Condens 8000 F 145-600
Uni Condens 8000 F 145-600
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 145-600

Ulje ili gas? Ukoliko imate Uni Condens možete da birate energent

Kratak pregled
  • Za komercijalne objekte: hotele, škole, bolnice
  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
  • Zagarantovan Bosch kvalitet i dug radni vek
Prednosti

Sofisticirana tehnologija omogućava brzu i pouzdanu instalaciju. Polazni i povratni krug grejanja priključuju se u kratkom vremenu, jer nisu potrebni dodatni uređaji kao što su merač protoka ili pumpa za mešanje. Kaskadno povezivanje je takođe jednostavno: dovoljno je spojiti kotlove hidraulikom. Time se olakšava projektovanje, štedi vreme instaliranja i smanjuju troškovi u eksplataciji.

Tehnički detalji kao što su inovativne površine za dogrevanje ili posebni nastavci povratnog voda za podelu krugova visoke i niske temperature bitno doprinose uštedi energije.


Dodatna pogodnost je da se ne morate trajno opredeliti za određeni energent, možete uvek iskoristiti varijacije u ceni energenata, zameniti gorionik i nastaviti da koristite kotao.

Kombinacija sa drugim generatorima toplote je vrlo jednostavna zahvaljujući niskom otporu sa vodene strane.

Prilagodljiva Bosch tehnologija je osnova za jednostavno servisiranje. Ovaj kotao se lako kombinuje sa različitim regulacijama – na taj način se optimalno prilagođava Vašim zahtevima. Pored toga, daljinski pristup olakšava servis i nadzor uređaja.

Tehnički podaci
ErP klasa
Tehnički list proizvoda
Neto težina
Nominalna toplotna snaga
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za upotrebu
Broj artikla
UC8000F 145
UC8000F 145
Preuzmite sad
724,511 kg
133 kW
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602894
UC8000F 185
UC8000F 185
Preuzmite sad
728,511 kg
170 kW
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602895
UC8000F 240
UC8000F 240
Preuzmite sad
807,011 kg
219 kW
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602896
UC8000F 310
UC8000F 310
Preuzmite sad
858,811 kg
283 kW
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602897
UC8000F 400
UC8000F 400
Preuzmite sad
1050,811 kg
366 kW
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602898
UC8000F 510
-
1270,811 kg
-
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602899
UC8000F 640
-
1300,811 kg
-
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602900