Uni Condens 8000 F 145-600
Uni Condens 8000 F 145-600
Uni Condens 8000 F 145-600

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 145-600

Ulje ili gas? Ukoliko imate Uni Condens možete da birate energent

  • Za komercijalne objekte: hotele, škole, bolnice
  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
  • Zagarantovan Bosch kvalitet i dug radni vek
Prednosti
Instalacija

Sofisticirana tehnologija omogućava brzu i pouzdanu instalaciju. Polazni i povratni krug grejanja priključuju se u kratkom vremenu, jer nisu potrebni dodatni uređaji kao što su merač protoka ili pumpa za mešanje. Kaskadno povezivanje je takođe jednostavno: dovoljno je spojiti kotlove hidraulikom. Time se olakšava projektovanje, štedi vreme instaliranja i smanjuju troškovi u eksplataciji.

Ušteda u potrošnji energije

Tehnički detalji kao što su inovativne površine za dogrevanje ili posebni nastavci povratnog voda za podelu krugova visoke i niske temperature bitno doprinose uštedi energije.

Gas i ulje kao energenti


Dodatna pogodnost je da se ne morate trajno opredeliti za određeni energent, možete uvek iskoristiti varijacije u ceni energenata, zameniti gorionik i nastaviti da koristite kotao.

Integrisanje

Kombinacija sa drugim generatorima toplote je vrlo jednostavna zahvaljujući niskom otporu sa vodene strane.

Servis

Prilagodljiva Bosch tehnologija je osnova za jednostavno servisiranje. Ovaj kotao se lako kombinuje sa različitim regulacijama – na taj način se optimalno prilagođava Vašim zahtevima. Pored toga, daljinski pristup olakšava servis i nadzor uređaja.

Izaberi varijantu proizvoda
Poređenje varijanti

Tip proizvoda

UC8000F 145

ErP klasa

ErP klasa

Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

Tehnički list proizvoda

Neto težina

724,511 kg

Nominalna toplotna snaga

133 kW

Uputstvo za instalaciju

Uputstvo za upotrebu

Broj artikla

7736602894

Da li je potrebna pomoć?