Uni Condens 8000 F 145-600
Uni Condens 8000 F 145-600

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 145-600

Ulje ili gas? Ukoliko imate Uni Condens možete da birate energent

Kratak pregled

  • Za komercijalne objekte: hotele, škole, bolnice
  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
  • Zagarantovan Bosch kvalitet i dug radni vek

Prednosti

Instalacija

Sofisticirana tehnologija omogućava brzu i pouzdanu instalaciju. Polazni i povratni krug grejanja priključuju se u kratkom vremenu, jer nisu potrebni dodatni uređaji kao što su merač protoka ili pumpa za mešanje. Kaskadno povezivanje je takođe jednostavno: dovoljno je spojiti kotlove hidraulikom. Time se olakšava projektovanje, štedi vreme instaliranja i smanjuju troškovi u eksplataciji.

Ušteda u potrošnji energije

Tehnički detalji kao što su inovativne površine za dogrevanje ili posebni nastavci povratnog voda za podelu krugova visoke i niske temperature bitno doprinose uštedi energije.

Gas i ulje kao energenti


Dodatna pogodnost je da se ne morate trajno opredeliti za određeni energent, možete uvek iskoristiti varijacije u ceni energenata, zameniti gorionik i nastaviti da koristite kotao.

Integrisanje

Kombinacija sa drugim generatorima toplote je vrlo jednostavna zahvaljujući niskom otporu sa vodene strane.

Servis

Prilagodljiva Bosch tehnologija je osnova za jednostavno servisiranje. Ovaj kotao se lako kombinuje sa različitim regulacijama – na taj način se optimalno prilagođava Vašim zahtevima. Pored toga, daljinski pristup olakšava servis i nadzor uređaja.

Tehnički podaci

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti
Tehnički list proizvoda
Neto težina
Nominalna toplotna snaga
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za upotrebu
Broj artikla
UC8000F 510
-
-
1270,811 kg
-
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602899
UC8000F 640
-
-
1300,811 kg
-
Preuzmite sad
Preuzmite sad
7736602900
Da li je potrebna pomoć?