Uni Condens 8000 F  50-115
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 50-115

Čelični uljno/gasni kondenzacioni kotao obezbeđuje niske troškove u eksplataciji.

Kratak pregled
  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Velike uštede u potrošnji energije
  • Može se lako kombinovati sa drugim generatorima toplote
  • Kompaktan dizajn za jednostavno unošenje u kotlarnicu i montažu
Prednosti

Sofisticirana tehnologija omogućava brzu i pouzdanu instalaciju. Polazni i povratni krug grejanja priključuju se u kratkom vremenu, jer nisu potrebni dodatni uređaji kao što su merač protoka ili pumpa za mešanje. Kaskadno povezivanje je takođe jednostavno: dovoljno je spojiti kotlove hidraulikom. Time se olakšava projektovanje, štedi vreme instaliranja i smanjuju troškovi u eksplataciji.

Tehnički detalji kao što su inovativne površine za dogrevanje ili posebni nastavci povratnog voda za podelu krugova visoke i niske temperature bitno doprinose uštedi energije.

Dodatna pogodnost je da se ne morate trajno opredeliti za određeni energent, možete uvek iskoristiti varijacije u ceni energenata, zameniti gorionik i nastaviti da koristite kotao.

Kombinacija sa drugim generatorima toplote je vrlo jednostavna zahvaljujući niskom otporu sa vodene strane.

Prilagodljiva Bosch tehnologija je osnova za jednostavno servisiranje. Ovaj kotao se lako kombinuje sa različitim regulacijama – na taj način se optimalno prilagođava Vašim zahtevima. Pored toga, daljinski pristup olakšava servis i nadzor uređaja.

Tehnički podaci
ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti
Tehnički list proizvoda
Neto težina
Nominalna toplotna snaga
Sezonska energetska efikasnost za centralno grejanje
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za upotrebu
Broj artikla