Uni Condens 8000 F  50-115
Uni Condens 8000 F  50-115
Uni Condens 8000 F  50-115

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 50-115

Čelični uljno/gasni kondenzacioni kotao obezbeđuje niske troškove u eksplataciji.

  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Velike uštede u potrošnji energije
  • Može se lako kombinovati sa drugim generatorima toplote
  • Kompaktan dizajn za jednostavno unošenje u kotlarnicu i montažu
Prednosti
Instalacija

Sofisticirana tehnologija omogućava brzu i pouzdanu instalaciju. Polazni i povratni krug grejanja priključuju se u kratkom vremenu, jer nisu potrebni dodatni uređaji kao što su merač protoka ili pumpa za mešanje. Kaskadno povezivanje je takođe jednostavno: dovoljno je spojiti kotlove hidraulikom. Time se olakšava projektovanje, štedi vreme instaliranja i smanjuju troškovi u eksplataciji.

Ušteda u potrošnji energije

Tehnički detalji kao što su inovativne površine za dogrevanje ili posebni nastavci povratnog voda za podelu krugova visoke i niske temperature bitno doprinose uštedi energije.

Gas i ulje kao energenti

Dodatna pogodnost je da se ne morate trajno opredeliti za određeni energent, možete uvek iskoristiti varijacije u ceni energenata, zameniti gorionik i nastaviti da koristite kotao.

Integrisanje

Kombinacija sa drugim generatorima toplote je vrlo jednostavna zahvaljujući niskom otporu sa vodene strane.

Servis

Prilagodljiva Bosch tehnologija je osnova za jednostavno servisiranje. Ovaj kotao se lako kombinuje sa različitim regulacijama – na taj način se optimalno prilagođava Vašim zahtevima. Pored toga, daljinski pristup olakšava servis i nadzor uređaja.

Izaberi varijantu proizvoda
Poređenje varijanti

Tip proizvoda

UC8000F 115

ErP klasa

ErP klasa

Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

Tehnički list proizvoda

Neto težina

328,466 kg

Nominalna toplotna snaga

106 kW

Uputstvo za instalaciju

Uputstvo za upotrebu

Broj artikla

7736602893

Da li je potrebna pomoć?