Uni Condens 8000 F  800-1200
Uni Condens 8000 F  800-1200

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 800-1200

Čelični uljno/gasni kondenzacioni kotao - rešenje koje ispunjava najviše zahteve.

  • Za poslovne zgrade i veće objekte
  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
  • Zagarantovan Bosch kvalitet i dug radni vek
Prednosti
Instalacija

Sofisticirana tehnologija omogućava brzu i pouzdanu instalaciju. Polazni i povratni kruga grejanja priključuju se u kratkom vremenu, jer nisu potrebni dodatni uređaji kao što su merač protoka ili pumpa za mešanje. Kaskadno povezivanje je takođe jednostavno: dovoljno je spojiti kotlove hidraulikom. Time se olakšava projektovanje, štedi vreme instaliranja i smanjuju troškovi u eksplataciji.

Ušteda u potrošnji energije

Tehnički detalji kao što su inovativne površine za dogrevanje ili posebni nastavci povratnog voda za podelu krugova visoke i niske temperature bitno doprinose uštedi energije.

Gas i ulje kao energenti

Dodatna pogodnost je da se ne morate trajno opredeliti za određeni energent, možete uvek iskoristiti varijacije u ceni energenata, zameniti gorionik i nastaviti da koristite kotao.

Integrisanje

Kombinacija sa drugim generatorima toplote je vrlo jednostavna zahvaljujući niskom otporu sa vodene strane.

Servis

Prilagodljiva Bosch tehnologija je osnova za jednostavno servisiranje. Ovaj kotao se lako kombinuje sa različitim regulacijama – na taj način se optimalno prilagođava Vašim zahtevima. Pored toga, daljinski pristup olakšava servis i nadzor uređaja.

Izaberi varijantu proizvoda
Poređenje varijanti

Tip proizvoda

UC8000F 1000

Neto težina

1777,002 kg

Broj artikla

7736602935

Da li je potrebna pomoć?