Uni Condens 8000 F  800-1200
Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 800-1200

Čelični uljno/gasni kondenzacioni kotao - rešenje koje ispunjava najviše zahteve.

Kratak pregled
  • Za poslovne zgrade i veće objekte
  • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
  • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
  • Zagarantovan Bosch kvalitet i dug radni vek
Prednosti

Sofisticirana tehnologija omogućava brzu i pouzdanu instalaciju. Polazni i povratni kruga grejanja priključuju se u kratkom vremenu, jer nisu potrebni dodatni uređaji kao što su merač protoka ili pumpa za mešanje. Kaskadno povezivanje je takođe jednostavno: dovoljno je spojiti kotlove hidraulikom. Time se olakšava projektovanje, štedi vreme instaliranja i smanjuju troškovi u eksplataciji.

Tehnički detalji kao što su inovativne površine za dogrevanje ili posebni nastavci povratnog voda za podelu krugova visoke i niske temperature bitno doprinose uštedi energije.

Dodatna pogodnost je da se ne morate trajno opredeliti za određeni energent, možete uvek iskoristiti varijacije u ceni energenata, zameniti gorionik i nastaviti da koristite kotao.

Kombinacija sa drugim generatorima toplote je vrlo jednostavna zahvaljujući niskom otporu sa vodene strane.

Prilagodljiva Bosch tehnologija je osnova za jednostavno servisiranje. Ovaj kotao se lako kombinuje sa različitim regulacijama – na taj način se optimalno prilagođava Vašim zahtevima. Pored toga, daljinski pristup olakšava servis i nadzor uređaja.

Tehnički podaci
Neto težina
Broj artikla
UC8000F 1000
1777,002 kg
7736602935
UC8000F 1200
1807,002 kg
7736602936
UC8000F 800
1523,502 kg
7736602934