Da li je potrebna pomoć?
Izvori energije

Izvori energije

„Obnovljivi“ znači da je izvor energije uvek dostupan. Samim tim ne treba da brinemo da će ovaj izvor energije nestati u nekom trenutku. Obnovljivi izvori energije takođe ne utiču ni na promenu klime. Zbog toga su podržani u većini zemalja.

Drvo

Drvo

Drvo nakon seče ponovo može da izraste i apsorbuje CO2 koji se otpusti tokom sagorevanja. To se smatra kontinuiranim ciklusom; drvo, pelet i slično se mogu smatrati obnovljivim izvorima energije.

Vazduh, voda, zemlja

Vazduh, voda, zemlja

Toplotne pumpe vam pružaju priliku da dobijete energiju koju možete besplatno da koristite iz vazduha, zemlje i podzemnih voda. Ovoj tehnologiji je potrebna električna energija za stvaranje toplote. Matematički gledano, moderne toplotne pumpe dobijaju, u proseku, tri četvrtine energije koju obezbeđuju za vaš dom iz prirode.

Solarna energija

Solarna energija

Sunce dnevno daje 8000 puta više energije nego što je potrebno ljudima širom sveta. Instaliranje solarnog sistema za grejanje na vašem krovu ili na spoljašnjoj površini vaše zgrade vam omogućava da dobijete besplatnu solarnu energiju. Toplota koju daje takav sistem se može koristiti i za proizvodnju tople vode i za grejanje.

Fosilna goriva

Fosilna goriva

Nafta, gas i ugalj su fosilna goriva. Ova goriva se nazivaju fosilna goriva, jer se sastoje od fosila starih milionima godina, to jest od ostataka životinja i biljaka. Ekstrakcijom i preradom ovih goriva se iscrpljuju prirodni resursi. Takođe, njihovim sagorevanjem se stvaraju CO2 emisije – jedan od glavnih uzroka promene klime.

Gas

Gas

Gas je jedan od najjeftinijih izvora energije. Prirodni gas se smatra najčistijim fosilnim gorivom. Moderni zidni kondenzacioni kotlovi koriste praktično svu toplotu iz goriva i pružaju energetsku efikasnost klase A.

Nafta

Nafta

U većini zemalja, nafta je izvor toplote za grejanje bez premca i najčešće se koristi. Iako su rezerve ograničene, snabdevanje naftom je neko vreme zagarantovano. Nafta se može efikasno sagorevati pomoću kondenzacione tehnologije, a činjenica da moderni kondenzacioni kombinovani kotlovi spadaju u A klasu energetske efikasnosti ide u prilog tome.

Ugalj

Ugalj

Ugalj ili koks se takođe mogu koristiti kao pouzdan i povoljan izvor toplote. Efikasni kotlovi na čvrsto gorivo takođe garantuju sagorevanje visoke efikasnosti. Takođe, mnogi ljudi uživaju u toploti kamina i kaljevih peći.