Da li je potrebna pomoć?
Priprema tople vode

Priprema tople vode

Topla voda čim odvrnete slavinu.

Postoje različiti načini za pripremu tople vode pomoću električne energije. Električni grejači se koriste u svim procesima. Pre svega, treba napraviti razliku između principa akumulacije ili rezerve i principa kontinuiranog protoka.

Električni akumulacini bojleri ne zahtevaju nikakve druge priključke osim priključka za struju. Na taj način priprema tople vode je moguća i ukoliko su točeća mesta udaljena. Uglavnom, ovo su uređaji kompaktnog oblika i odličnih karakteristika po povoljnim cenama.

Protočni bojler ima sistem grejača kroz koje prolazi voda po protočnom principu, zagreva se i priprema neograničenu količinu tople vode čim odvrnete slavinu za toplu vodu. Na ovaj način jednostavno dobijate toplu vodu, a nema potrošnje energije za snabdevanje i skladištenje. Protočni bojleri za trenutno zagrevanje vode su posebno pogodni za manja domaćinstva sa ne preterano velikim zahtevima za toplom vodom

Glavni nedostatak protočnih bojlera za trenutno zagrevanje vode je ograničeno snabdevanje. Praktičan je za tuširanje uz maksimalan pritisak vode od 10 bara. I to pod uslovom da se koristi štedljiva glava tuša. Samo veći protočni bojleri za trenutno zagrevanje vode dovoljne snage mogu da izdrže ovu brzinu protoka. Tada se, međutim, mora koristiti višefazni visokonaponski priključak.

Najsavremeniji uređaji su potpuno elektronski protočni bojleri za trenutno zagrevanje vode. Omogućavaju vam da precizno prethodno izaberete željenu temperaturu uklanjanja.

Nije potrebno dodavati hladnu vodu, što ima pozitivan uticaj na efikasnost i potrošnju. Automatska kontrola prilagođava referentnu količinu ako je izlaz nedovoljan. To znači da nema oscilacija temperature kada se referentna količina promeni.Akumulacioni bojler: velika zapremina i dobra izolacija

Noviji akumulacioni bojleri imaju termičku izolaciju za razliku od zastarelih bojlera, što obezbeđuje bolju energetsku efikasnost. Zahvaljujući termičkoj izolaciji vreme hlađenja zagrejane vode znatno je usporeno. Rezervoar za toplu vodu se zagreva do željene temperature svaki put kada se uključi. Ukoliko nije potpuno ispražnjen, priprema tople vode neće trajati dugo. Zbog velikih zapremina, akumulacioni bojler za toplu vodu omogućava brzo punjenje kade i ugodan, snažan tuš. Za razliku od protočnih bojlera, električni akumulacioni bojleri ne zahtevaju nikakvu specijalne izmene na električnim instalacijama u domaćinstvu.

Nedostatak je relativno sporo zagrevanje. Kada se potroši topla voda, uređaj prvo mora da zagreje novu vodu. Zbog toga korisnici treba da izaberu zapreminu bojlera u skladu sa svojim potrebama.

Takođe je važna i potrošnja električne energije usled pripreme tople vode. Akumulacioni bojleri za toplu vodu su pogodni za domaćinstva srednje veličine sa kontinuiranom potrošnjom.