Da li je potrebna pomoć?
Tehnologija konvencionalnog grejanja

Tehnologija konvencionalnog grejanja

Jednostavno i pouzdano: budite sigurni da će vaš dan dobro početi uz Bosch konvencionalne kotlove!

Gasni konvencionalni kotlovi su pouzdan i efikasni, a samim tim i ekološki. Ovo ih čini najvažnijim delom modernih grejnih sistema.

Konvencionalni kotlovi postoje u dva konstrukcijska tipa: Kombinovan, koji se može koristiti za trenutnu pripremu tople potrošne vode i sistemski, koji se može koristiti za pripremu tople potrošne vode pomoću eksternog rezervoara za vodu i koji može obezbediti veću zapreminu tople vode za više kupatila.

Kako konvencionalni kotao radi?

Hladna voda iz dovoda se trenutno zagreva u izmenjivaču toplote, a zatim se doprema do radijatora i slavina u kuhinji i kupatilu. Konvencionalni kotlovi mogu biti zatvoreni ili otvoreni sistemi. U zatvorenim sistemima, kotao je blizu atmosfere, dok je u otvorenim sistemima otvoren za atmosferski pritisak i pomaže u prilagođavanju usled gubitka vode zbog curenja ili isparavanja. Ekspanziona posuda obezbeđuje dozvoljen nivo vode, dok pumpa snadbeva toplom vodom radijatore u kući.

Konvencionalni kotlovi mogu da obezbede grejanje za relativno velike kuće i vodu za više kupatila istovremeno, tako da ukoliko imate veliku i aktivnu porodicu, ovo bi moglo da bude vaše idealno rešenje za grejanje. Osim toga, oni su pravi izbor za kuće sa starijim instalacijama, pošto ostali tipovi rešenja za grejanje teško mogu da savladaju viši pritisak u instalacijama. Konvencionalni kotao bi takođe trebalo da bude prvi izbor za kuće koje već imaju postavljen sličan sistem, jer u tom slučaju nije potreban dadatni rad, što proces instalacije čini brzim i lakim. Na kraju, konvencionalni kotlovi su kompatibilni sa solarnim sistemima, u isto vreme nema emisije ugljen-dioksida i štedite na računima za električnu energiju.

Takvo rešenje ćete naći u našoj ponudi. Svim našim proizvodima je jedno zajedničko: Bosch je brend najvišeg kvaliteta. Sagledajte prednosti gasnog konvencionalnog kotla za vaše domaćinstvo!