Da li je potrebna pomoć?
Tehnologija solarnih sistema

Tehnologija solarnih sistema

Solarni sistem pretvara krov vaše kuće u elektranu. Iskoristite inovacije iz polja energetike uz dokazan Bosch kvalitet.

Javlja se sve veće interesovanje za solarne sisteme zagrevanja vode budući da su oni najinteligentnije i najefikasnije rešenje za proipremu tople vode. Sistem srednje veličine može da uštedi na električnoj energiji i time povrati investiciju za samo nekoliko godina.

Bosch, kao jedan od najvećih brendova:
Svi rezervni delovi za naše solarne sisteme će biti dostupni najmanje 15 godina.

Termalna solarna energija predstavlja proizvodnju toplote i tople vode u solarnim kolektorima uz pomoć solarne energije. Solarni kolektor, figurativno rečeno, radi poput baštenskog creva koje je izloženo suncu: sunčevi zraci zagrevaju solarnu tečnost u kolektoru. Cirkulaciona pumpa prebacuje zagrejanu tečnost u solarni bojler.

Tu solarni fluid prenosi svoju toplotu putem izmenjivača toplote u bojler. Ohlađeni fluid se vraća u kolektor gde se ponovo zagreva. Ukoliko je lošem vreme i nema dovoljno sunčeve svetlosti za zagrevanje vode, bojler vrši zagrevanje pomoću sekundarnog izmenjivača. Na taj način ste potpuno nezavisni o meteorološke uslove.

Solarni sistem je dobar izbor za skoro svako domaćinstvo. Ovo se odnosi ne samo na novogradnju, već i na zgrade ranije zidane. Dimenzionisanje solarnog sistema se mora odrediti što je moguće preciznije u skladu sa potrebama za toplom vodom u vašem domaćinstvu – tako ćete imati optimalno rešenje i maksimalno iskorišćenje solarne energije. Prosečna dnevna potrošnja vode po članu domaćinstva je 50 litara – što odgovara 1,2 m2 (Solar 4000 TF kolektor) ili 0,8 m2 (Solar 7000 TF kolektor) potrebne površine za Bosch kolektore po osobi.

Pločasti kolektori

„Srž“ svake solarne instalacije je kolektor. On apsorbuje sunčeve zrake kroz apsorber i pretvara ih u toplotu. Solarna fluid – mešavina vode i antifriza, teče kroz apsorber, čime se zagreva i prenosi toplotu na izmenjivač u solarnom bojleru. Koliko efikasno solarni kolektor radi, tj. koja se količina toplote apsorbovane putem sunčeve svetlosti pretvara u korisnu toplotu je navedeno parametrom stepen korisnosti kolektora.

Ipak, njegova efikasnost se ne može opisati kao fiksna vrednost, već kao kriva, jer varira u zavisnosti od jačine sunčeve svetlosti i razlike između temperature apsorbera i okruženja. Snaga kolektora umnogome zavisi od njegove toplotne izolacije i kapaciteta apsorpcije apsorbera. Bosch solarni kolektori imaju izvanrednu izolaciju i visoko efikasni selektivni sloj, što garantuje visoku efikasnost.