Da li je potrebna pomoć?
Tehnologija toplotne pumpe

Tehnologija toplotne pumpe

Smanjite račune za struju i umanjite emisije štetnog ugljen dioksida uz naše toplotne pumpe.

Ovaj proces tokom cele godine obezbeđuje ekološko i povoljno grejanje i snabdevanje toplom vodom koje štedi energiju.

Jednostavno rečeno, toplotna pumpa uzima raspoloživu toplotu iz zemlje ili vazduha i prilagođava je na temperaturu koja je potrebna za upotrebu u domaćinstvu. Ovaj obnovljivi izvor toplote se može koristiti za stvaranje toplog ili hladnog vazduha kao i za pripremu tople vode.

Ovo se postiže po istom principu kao što frižider hladi namirnice.

Toplotna pumpa radi na sledeći način

1. Izvor toplote, koji može biti spoljašnji vazduh ili vode iz zemlje, struji preko površine izmenjivača toplotne pumpe.

2. Ova toplota (iako hladna u poređenju sa unutrašnjim vazduhom u kući) je dovoljno topla da dovede do toga da posebna rashladna tečnost ispari i pretvori se u gas.

3. Ovaj gas zatim prolazi kroz kompresor koji povećava pritisak gasa, što je faktor koji dovodi do povećanja njegove temperature. Na primer, možda ste primetili da se pumpa za biciklu zagreva kada se koristi, a do povećanja temperature gasova u toplotnoj pumpi dolazi na isti način usled kompresije.

4. Gas (koji je sada zagrejan) se prenosi preko unutrašnje površine za razmenu toplote. Ova toplota se zatim dovodi u sistem centralnog grejanja ili se koristi za pripremu tople vode u kući.

5. Temperatura gasa opada sa odvođenjem toplote u kuću i on se zatim vraća u tečno stanje.

6. Rashladna fluid se vraća na spoljašnju površinu izmenjivača i proces se ponavlja dok se dovoljna količina toplote ne obezbedi u kući.