Da li je potrebna pomoć?
Toplotne pumpe: tehnologija i prednosti

Toplotne pumpe: tehnologija i prednosti

Saznajte sve o načinu rada toplotne pumpe i njenim prednostima

Šta je to toplotna pumpa?

Toplotna pumpa je ekološki prihvatljiv sistem grejanja, hlađenja i pripreme tople vode. Ona funkcioniše tako da za grejanje koristi toplotu iz okolnog vazduha, zemlje ili podzemnih voda. Za razliku od ostalih sistema grejanja - poput sistema grejanja na gas – toplotne pumpe ne koriste fosilna goriva već besplatnu toplotu spoljašnjeg vazduha. Pa tako, sa Bosch toplotnim pumpama možete lako grejati svoj dom tokom cele godine. Ukoliko se sistem grejanja sa toplotnom pumpom koristi i sa „zelenom“ električnom energijom, onda je on potpuno klimatski neutralan.

Vlasnici kuća često pribegavaju zameni dotrajalih kotlova na gas ili na tečno gorivo sistemom grejanja sa toplotnom pumpom po razumnoj ceni. Dugoročno gledano, ne samo da čuvate planetu za budućnost vaše porodice, već i štedite novac.

Kako funkcioniše toplotna pumpa?

Kako funkcionše toplotna pumpa

Kako toplotne pumpe stvaraju energiju za grejanje sa malom potrošnjom električne energije? Trik je jednostavan: funkcija toplotne pumpe je da uzima toplotnu energiju iz okoline (vazduh, zemlja, voda) i prenosi je u vaše životne prostore.

Toplotne pumpe sa vazduhom kao izvorom toplote rade u obrnutom smeru od frižidera. Prilikom hlađenja hrane uz pomoć frižidera toplota se proizvodi kao „otpad“. Ova toplota se prenosi na zadnju stranu uređaja i preko saća „baca“ u okolni vazduh. Isti proces se dešava kod toplotne pumpe vazduh-voda - ali u potpuno suprotnom smeru: Ona izvlači energiju iz vazduha oko spoljašnje jedinice i dovodi ga do sistema grejanja kao toplotnu energiju. Dok se voda u vašem sistemu grejanja zagreva, vazduh koji prolazi kroz uređaj se hladi. Da bi to uradila potrebna joj je samo električna energija, ali u znatno manjoj količini u odnosu na proizvedenu toplotu.

Prednosti toplotne pumpe

Toplotne pumpe imaju sljedeće prednosti:

 • Toplotne pumpe pouzdano pokriva potrebe za grejanjem i toplom vodom.
 • Lako se održavaju
 • Ekološki su i klimatski prihvatljive
 • Toplotne pumpe koje rade pomoću „zelene“ električne energije (fotonapona) su CO2-neutralne
 • Investicioni troškovi kompenzovani su niskim troškovima u eksplataciji
 • U novim zgradama nije potreban dimnjak
 • Toplotne pumpe omogućuju aktivno ili pasivno hlađenje leti

Koje vrste toplotne pumpe postoje?

Klasični oblici

 • Toplotne pumpe vazduh-voda (koje se nazivaju i vazdušne toplotne pumpe) prenose energiju iz spoljašnjeg vazduha u sistem grejanja
 • Toplotne pumpe zemlja-voda (koje se nazivaju i geotermalne toplotne pumpe) koriste toplotu iz tla
 • Toplotne pumpe voda-voda (koje se nazivaju i vodene toplotne pumpe) koriste podzemnu vodu kao izvor energije i vraćaju je ohlađenu

Posebni oblici

 • Postoje i posebni oblici: toplotne pumpe za sanitarnu vodu koriste otpadnu toplotu iz tehničkih sistema u zatvorenom prostoru (npr. kotlarnica) i jeftino proizvode toplu vodu. Kod toplotnih pumpi vazduh-vazduh izduvni vazduh iz sopstvenog sistema služi kao izvor toplote.

Pregled toplotnih pumpi

Toplotne pumpe vazduha ( vazduh-voda , vazduh-vazduh )

Način funkcionisanja

 • Toplota se uzima iz okolnog vazduha

Karakteristike

 • Zimi su troškovi proizvodnje toplote veći
 • Može se kombinovati sa ventilacionim sistemima u pasivnim i niskoenergetskim kućama (vazduh-vazduh)

Geotermalne toplotne pumpe (zemlja-voda)

Način funkcionisanja

 • Duboka geotermalna energija (geotermalne sonde dubine do 100m izvlače obnovljivu energiju iz toplote tla)
 • Geotermalna energija bliže površini (geotermalni horizontalni kolektori na dubini od otprilike 1-2m)

Karakteristike

 • Nezavisne o godišnjim dobima zahvaljujući stalnim temperaturama tla
 • Vrlo efikasne
 • Visoki troškovi instalacije

Toplotne pumpe podzemne vode ( voda-voda )

Način funkcionisanja

 • Ponorni i crpni bunar

Karakteristike

 • Niske temperaturne razlike tokom godine
 • Instalacija nije moguća na svakom mestu (korišćenje podzemne vode)

Toplotne pumpe za sanitarnu vodu

Način funkcionisanja

 • Korišćenje toplote vazduha iz enterijera

Karakteristike

 • Koriste postojeći višak toplote iz kotlarnice
 • Samo za potrbe tople vode

Bosch toplotne pumpe

Naše toplotne pumpe vazduh-voda su jednostavne, efikasne i zahtevaju malo napora za instalaciju

Toplotna pumpa Compress 3000 AWS

Toplotna pumpa Compress 3000 AWS

Bosch Compress 3000 AWS je kompaktna i fleksibilna split toplotna pumpa. Ona je reverzibilna toplotna pumpa koja se koristi za grejanje, hlađenje i pripremu tople vode. Zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji Bosch Compress 3000 AWS toplotna pumpa postiže visoku efikasnost, a opremljena je najmodernijim EMS 2 kompatibilnim Bosch HPC400 sistemom regulacije.

Više o toplotnoj pumpi Bosch Compress 3000 AWS

Prednosti Bosch toplotne pumpe Compress 3000 AWS

 • Jedan sistem za sve primene
 • Grejanje, hlađenje i priprema tople sanitarne vode - Compress 3000 AWS je standardno na raspolaganju za grejanje i aktivno hlađenje
 • Compress 3000 AWS pogodan je za izgradnju novog, kao i modernizaciju postojećeg sistema grejanja kuća i manjih stambenih zgrada
 • Jednostavna za korišćenje sa preglednim ekranom i upravljanjem pomoću jednog okretnog dugmeta na interfejsu nove regulacije Bosch HPC400
 • Compress 3000 AWS može se kombinovati sa uređajem za grejanje na gas ili tečno gorivo, kao i sa drugim izvorima obnovljive energije (fotonapon ili biomasa)
 • Compress 3000 AWS sadrži spoljašnju jedinicu koja je sa unutrašnjom jedinicom povezana pomoću voda rashladnog sredstva. Ima moduliacionu spoljašnju jedinicu, tako da se učinak uviek prilagođava potražnji sistema grejanja, a grejanje i topla voda uvek su onezbeđeni.

Toplotna pumpa Compress 6000 AW

Toplotna pumpa Compress 6000 AW

Compress 6000 AW je reverzibilna toplotna pumpa u monoblok verzij i koja se koristi za grejanje, hlađenje i pripremu tople vode. Zbog inverterske tehnologije sa automatskim prilagođavanjem energetski je efikasna, a uz to je i lagana, tiha i štedi prostor. Zahvaljujući predkonfigurisanim komponentama instalacija je jednostavna i brza.

Više o Bosch dizalici topline Compress 6000 AW

Prednosti Bosch toplotne pumpe Compress 6000 AW

Energetski efikasna (COP do 4,93) zbog inverterske tehnologije sa automatskim prilagođavanjem toplotne pumpe trenutnoj potrebi za odrešenom količinom toplote

 • Potpuno automatsko grejanje i hlađenje - Compress 6000 AW može da zadovolji ukupnu potražnju vašeg doma za toplotom na troškovno povoljan i ekološki odgovoran način, čak i na niskim temperaturama do -20C
 • Inovativna do najsitnijeg detalja - Compress 6000 AW nikada ne zahteva odleđivanje kada spoljna temperatura nije manja od 5 C.
 • Jednostavna instalacija - Compress 6000 AW se isporučuje u dva dela i vrlo je lagana
 • Pametno hlađenje vašeg doma - Tokom vrućih dana, ovu inovativnu toplotnu pumpu možete koristiti i za hlađenje vašeg doma.
 • Zahvaljujući kompaktnom dizajnu nove unutrašnje strukture napravljene od posebnog EPP materijala (pena od čestica na bazi polipropilena, prikladna za recikliranje)
 • Kompaktnih dimenzija, tihi rad - EPP struktura čini je ne samo laganom, nego i izuzetno tihom. Štaviše, postoji “tih način rada” koji smanjuje radnu buku za dodatnih 3 dB(A)

Kada toplotna pumpa radi efikasno?

Želite li da se grejati na ekološki prihvatljiv način, da prebacite vaše grejanje na održivi izvor energije i smanjite troškove? Toplotna pumpa je rešenje. Da bi se toplotna pumpa stvarno isplatila, trebalo bi da bude što efikasnija. Kako bi se to postiglo, važno je posebno uzeti u obzir sledeće stavke:

 • Toplotno opterećenje
 • Stepen delovanja COP
 • Faktor efikasnosti

Toplotno opterećenje

Na toplotno opterećenje (izraženo u kilovatima (kW) utiču razni faktori. Prema DIN EN 12831, u proračun su uključeni: lokacija vaše kuće, klima, životni prostor i izolacija vaše kuće. Po pravilu treba izbegavati prekomerno dimenzionisanje toplotne pumpe kako bi se osigurala visoka efikasnost i isplativost tokom životnog veka toplotne pumpe. Proračun toplotnog opterećenja obično izračunava stručnjak.

Stepen delovanja

Stepen delovanja karakteriše toplotnu pumpu putem koeficijenta efikasnosti COP (engleski Coefficient of Perfomance). Stepen delovanja je odnos odnos trenutnog učinka koji je utrošen i električnog učinka koji se dobija u datom trenutku. Koeficijent efikasnosti je izmerena ili izračunata vrednost za toplotnu pumpu, pri posebno definisanim radnim uslovima. Može se uporediti sa nominalnom potrošnjom goriva motornih vozila. Koeficijent efikasnosti koji se može postići sa nekom toplotnom pumpom zavisi od temperaturne razlike između izvora toplote i toplotnih gubitaka. Povoljna COP vrednost kreće se između 3 i 5. Toplotne pumpe sa COP vrednošću manjom od 2 po pravilu su neekonomične. Sa COP do 4,93 (za A7/W35) Bosch Compress 6000 AW je jedna od najefikasnijih toplotnih pumpi na tržištu.

Faktor efikasnosti

Kako koeficijent efikasnosti odražava samo trenutnu vrednost pod određenim uslovima, dodatno je uveden tzv. faktor efikasnosti. On se obično navodi i kao godišnji faktor efikasnosti (engleski Seasonal performance factor) i karakteriše odnos između ukupno iskoristivog učinka koji tokom godine proizvodi instalacija toplotne pumpe i u istom vremenskom periodu električne energije koju je potrošila instalacija. Godišnji faktor učinka može se približno izračunati. Pri proračunu treba uzeti u obzir i tehničko rešenje toplotne pumpe i različite korekcione faktore radnih uslova. Uglavnom, sledeće važi: Što je veći godišnji faktor efikasnosti, to je viši stepen delovanja toplotne pumpe, a time i bolji njen energetski način rada.

Koliko se kupovina toplotne pumpe isplati u određenom slučaju može se videti na pojedinačnim konsultacijama u čemu će vam Bosch stručni partneri rado pomoći.

Potražite prodajna mesta/stručne partnere

Najčešće postavljana pitanja

Koja je cena toplotne pumpe?
Kada se isplati toplotna pumpa?
Do kojih se minus temperatura vazduha kuća može grejati toplotnom pumpom?
Koliko je često potrebno servisirati toplotnu pumpu?
Može li se koristiti toplotna pumpa i za hlađenje kuće?
Koliko je glasna toplotna pumpa u kući ili vrtu?
Koji je vek trajanja toplotne pumpe?
Kako funkcioniše integracija toplotne pumpe u pametne kuće ili sisteme za upravljanje energijom?
Može li se toplotna pumpa kombinovati sa fotonaponskim sistemom?