Da li je potrebna pomoć?
Toplotne pumpe: održavanje i iskustva

Toplotne pumpe: održavanje i iskustva

Toplotna pumpa pruža vam toplotu za grejanje i pripremu tople vode,ali vam pruža i aktivno hlađenje istovremeno čuvajući i životnu okolinu. Osim toga, toplotne pumpe su pouzdane i nisu sklone kvarovima. Ipak, ima smisla redovno servisirati toplotnu pumpu, jer je to jedini način koji garantuje sigurno snabdevnje toplotom dugi niz godina. U Boschu možete saznati zašto je održavanje važno, kako se sprovodi i koliki su troškovi održavanja. Takođe saznajte koja su iskustva korisnika koji upotrebljavaju toplotnu pumpu u svom domu.

Pregled sadržaja:
Koje toplotne pumpe postoje?

  • Toplotne pumpe vazduh-voda (vazdušna toplotna pumpa) prenose energiju iz spoljašnjeg vazduha u vodu koja se koristi za grejanje.
  • Toplotne pumpe zemlja-voda (geotermalne toplotne pumpe) koriste toplotu iz zemlje.
  • Toplotne pumpe voda-voda (toplotne pumpe podzemne vode) koriste podzemnu vodu kao izvor energije i vraćaju je ohlađenu.
  • Toplotne pumpe za sanitarnu vodu koriste otpadnu toplotu iz tehničkih sistema u zatvorenom prostoru (npr. kotlarnica) i povoljno proizvode toplu vodu. Kod toplotne pumpe vazduh- vazduh izduvni vazduh iz sopstvenog poseda služi kao izvor toplote.

Toplotne pumpe - iskustva

Toplotna pumpa efikasnost

Brojni korisnici toplotne pumpe svedoče o koristima i pozitivnim iskustvima koja one pružaju. Skeptičnost koju su imali u početku prema nekim aspektima toplotne pumpe nestala je kada su videli kako toplotna pumpa funkcioniše na efiikasan i štedljiv način u njihovim domovima.

Toplotna pumpa temperatura

Jedna od zabrinutosti koja se prvobitno često javlja vezana je za temperaturu koju treba postići i održavati u svom domu, ali iskustvo korišćenja pokazalo je kako to ne predstavlja problem. Toplotna pumpa bez ikakvih poteškoća održavala je njihove domove na idealnoj temperaturi od 21°C zimi.

Toplotna pumpa buka

Drugi izvor zabrinutosti za korisnike predstavljala je potencijalna buka koju će toplotna pumpa proizvoditi, što bi moglo da predstavlja problem za ukućane kao i za komšije. Ipak, nakon korišćenja iskustvo korisnika pokazalo je kako toplotna pumpa ne stvara gotovo nikakvu buku, čineći njihov dom i okolinu ugodnim i tihim.

Toplotna pumpa ekonomičnost

Jedno od velikih prednosti toplotne pumpe je njena ekonomičnost, odnosno niski operativni troškovi. Korisnici upravo to i ističu u svojim iskustvima korišćenja koja su pokazala da su prosečni mesečni troškovi grejanja i sanitarne vode jedne petočlane porodice sa decom bili osetno veći prie instalacije dizalice toplotne pumpe.

Toplotna pumpa instalacija

Korisnici potvrđuju kako je i sam postupak instalacije nezahtevan i jednostavan, pogotovo u slučaju instalacije toplotne pumpe vazduh/voda. Bitno je uz pomoć stručnjaka odabrati rešenje prilagođeno potrebama i mogućnostima krajnjeg korisnika . Kao rezultat toga mnogi korisnici kažu kako su njihova iskustva korišćenja dizalice toplotne pumpe vrlo pozitivna i kako nisu imali negativna iskustva sa ovim sistemom grejanja.

Naravno krajnji trošak grejanja i pripreme tople vode zavisi od vaših navika i potreba, ali toplotna pumpa predstavlja tehnologiju koja vam pomaže u smanjenju istih istovremeno nudeći ekološki prihvatljiva rešenja.

Održavanje toplotne pumpe – preko potrebno?

Sve toplotne pumpe treba redovno servisirati. U zavisnosti od vrste toplotne pumpe koja se koristi, preporučuje se interval održavanja od jedne do tri godine. Tokom održavanja filteri i pumpe sistema, kao i rashladno sredstvo koje se koristi za prenos toplote, proveravaju se i po potrebi servisiraju ili zamenjuju. To obezbeđuje pravilno funkcionisanje sistema i sprečava kasnije kvarove, koji bi bili daleko zahtevniji i skuplji za popravak.

Održavanje u redovitim intervalima poželjno je za sve vrste toplotne pumpe kako bi se u ranoj fazi otkrili znakovi trošenja, otklonili problemi i održao kvalitet sistema.

Garantni rok sistema:

Garancija sistema takođe zavisi od redovnog održavanja. Kompanija Bosch garantuje besprekoran kvalitet proizvoda i izvršiće servis ili zameniti oštećene delove besplatno tokom garantnog perioda u trajanju od dve godine

Svi zvanični distributeri kompanije Bosch Termotehnika izdaju garancijske knjižice prilikom prodaje opreme za grejanje. Bosch garantni list obezbeđuje besplatnu popravku opreme tokom garantnog perioda u trajanju od dve godine. Servisne intervencije u okviru garantnog roka obavlja ovlašćeni Bosch serviser sa odgovarajućim ovlašćenjima.

Kako funkcioniše održavanje vašeg sistema grejanja?

Toplotna pumpa Compress 6000 AW

Tačni koraci održavanja toplotne pumpe zavise od vrste toplotne pumpe koja se koristi. U osnovi se proverava ispravnost : hidraulike, instalacije, fluida u sistemu grejanja, električne instalacije kao i mesto montaže toplotne pumpe i instalirani pribor.

Pri servisiranju toplotne pumpe podzemne vode i geotermalnih toplotnih pumpi, takođe je potrebno provjeriti filtere i količinu antifriza u rashladnom sredstvu.

Održavanje toplotne pumpe vazduh-voda takođe uključuje proveru otvora za usis i ispust vazduha. Posuda za kondenzat i odvodi kroz koje se odvodi kondenzovana vlaga takođe se moraju proveriti zbog nečistoće ili začepljenja.

Uz to, servis toplotnih pumpi uvek uključuje pregled povezanog sistema grejanja i tople vode sa filtrima, pumpama itd. Budući da to uključuje kratki prekid rada uređaja, pregled toplotne pumpe po mogućstvu treba organizovati tokom letnjih meseci.

Najčešće postavljana pitanja

Šta je toplotna pumpa?

Zahvaljujući toplotnim pumpama, možete grejati svoj dom besplatnom toplotom zemlje, vazduha ili podzemne vode – u zavisnosti od vrste toplotne pumpe. Takođe je moguće zagrevati vodu radom toplotne pumpe. Da bi mogla koristiti besplatnu energiju okoline, toplotna pumpa koristi električnu energiju. U slučaju Bosch toplotnih pumpi toplotna energija koju se obezbeđuje je do 4,93 puta veća od uložene električne energije.

Kakve opasnosti nastaju ako se redovno ne servisira?
Kako odrediti potrošnju električne energije i operativne troškove toplotne pumpe?
Koji je vek trajanja toplotne pumpe?
Do kojih se minus temperatura vazduha kuća može grejati toplotnom pumpom?

Ukoliko želite saznati više o toplotnim pumpama

Toplotne pumpe vazduh-voda
Toplotne pumpe vazduh-voda

Više informacija

Toplotne pumpe: tehnologija i prednosti
Toplotne pumpe: tehnologija i prednosti

Više informacija

Toplotne pumpe - saveti
Toplotne pumpe - saveti

Više informacija