Napomene o zaštiti podataka

Preduzeće Robert Bosch doo (u daljem tekstu "Bosch" tj. "mi" ili "nas") raduje se Vašoj poseti našoj internet stranici i aplikaciji za mobilne telefone (kao i "Online-ponudi") i Vašem interesovanju za naše preduzeće i naše proizvode.

Bosch poštuje Vašu privatnost

Zaštita Vaše privatnosti prilikom obrade ličnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, veoma su važni za nas i uzeti su u obzir tokom odvijanja naših poslovnih procesa. Podatke koje prikupimo tokom Vaše posete našoj online ponudi, obrađujemo poverljivo i samo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbednost informacija su sastavni deo naše poslovne politike.

Odgovornost

Odgovornost za obradu vaših podataka preuzima Bosch; izuzeci će biti objašnjeni u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Naši podaci za kontakt glase:

Robert Bosch d.o.o., Milutina Milankovića 9, 11070 Belgrade, SERBIA, Tel.: +381112052600

Obrada ličnih podataka

Principi

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovana fizička lica ili fizička lica koja mogu da se identifikuju, na primer imena, adrese, brojevi telefona, e-mail adrese, podaci o ugovorima, knjiženjima i obračunima, što znači informacije koje predstavljaju izraz identiteta jedne osobe.

Mi sakupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući i IP adrese) samo kada za to postoji zakonom utvrđen pravni osnov ili kada nam vi, s tim u vezi, npr. prilikom registracije, date svoje odobrenje.

Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

 • Komunikacioni podaci (npr. ime, telefon, e-mail, adresa)

 • Istorija klijenta

 • Informacije koje pružaju treće strane (npr. kreditni biroi ili javni registri)

 • Podaci o proizvodu i instalaciji (npr. adresa instalacije, serijski broj, tip uređaja, datum instalacije),

 • Tehnički i podaci o povezivanju (npr. IP adresa, podaci o internet konekciji)

 • Korisnička podešavanja (npr. jezik, vremenska zona)

 • Podaci o mestu (npr. GPS koordinate)

 • Kontakti

 • Datoteke

 • Podaci iz vaše DS GMO prijave (npr. tip zahteva, informacije o identitetu i / ili informacije o komunikaciji)

Svrha obrade i pravni osnov

Mi i uslužna preduzeća koja angažujemo obrađujemo vaše podatke u sledeće svrhe obrade:

 • Stavljanje ove online ponude na raspolaganje (Pravni osnov: Čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS GVO, legitimni interes s naše strane u direktnom marketingu, ukoliko je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonima o marketingu).

 • Za utvrđivanje smetnji i iz sigurnosnih razloga (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, ispunjenje naših pravnih obaveza u području sigurnosti podataka i legitimni interes u otklanjanju smetnji i grešaka i sigurnosti naših ponuda).

 • Sopstveni i marketing trećih strana, kao i istraživanje tržišta i merenje opsega u meri koja je dozvoljena zakonom ili ukoliko ste nam dali svoj pristanak. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo a, slovo f DS GVO, naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, ukoliko je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonima o marketingu. Ukoliko je zakonom propisano, kontakt u svrhu marketinga se odvija samo uz vašu prethodnu saglasnost).

 • Sprovođenje nagradnih igara prema odgovarajućim uslovima nagradnih igara (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS-GVO, ispunjenje ugovora).

 • Sprovođenje akcija popusta prema određenim uslovima akcija popusta (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS-GVO, ispunjenje ugovora).

 • Slanje biltena uz saglasnost primaoca putem e-pošte ili SMS/MMS-a (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo a DS-GVO, saglasnost).

 • Čuvanje i odbrana naših prava (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, legitimni interes s naše strane u ostvarivanju i odbrani naših prava).

 • za obezbeđivanje osnovne funkcije naših proizvoda povezanih na internet (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS-GVO, ugovorna obaveza o obezbeđivanju dogovorenog opsega funkcije).

 • za merenje dometa i za omogućavanje pripreme individualizovanih i ka proizvodu usmerenih informacija i ponuda. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, naš legitimni interes u sprovođenju direktnog marketinga i profilisanju s tim u vezi).

 • Registracija, planiranje i obrada plana rada servisa za klijente. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS-GVO, odvijanje ugovora).

Log datoteke

Prilikom svakog korišćenja interneta se sa vašeg pretraživača automatski prosleđuju određene informacije koje čuvamo u takozvanim log datotekama.

Log datoteke čuvamo u svrhu utvrđivanja smetnji (npr. za istraživanje pokušaja napada) i iz sigurnosnih razloga 7 dana, a zatim se brišu. Log datoteke čije je dalje čuvanje potrebno u svrhu dokazivanja, izuzete su iz brisanja do konačnog razjašnjenja datog slučaja i mogu u pojedinačnim slučajevima da se proslede dalje istražnim organima. U log datotekama se čuvaju sledeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) krajnjeg uređaja, sa koje se pristupa online ponudi;

 • internet adresa stranice sa koje je pozvana online ponuda (tzv. izvorni ili referentni URL);

 • ime provajdera koji se koristi za pristup online ponudi;

 • ime pozvane datoteke tj. informacije;

 • datum i vreme, kao i trajanje pristupa;

 • operativni sistem i informacije o korišćenom internet pretraživaču, uključujući instalirane dodatke (npr. za Flash Player);

 • šifra http statusa (npr. "zahtev uspešan" ili "zahtevana datoteka nije pronađena").

 • preneta količina podataka;

Deca

Ova online ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

Davanje podataka

Davanje podataka drugim odgovornim licima

Vaše lične podatke u načelu dajemo drugim odgovornim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje obaveza iz ugovora, kada mi ili treća lica imamo legitimni interes za davanje ili kada imamo vašu saglasnost za to. Pojedinosti o pravnom osnovu nalaze se u poglavlju Svrha obrade i pravni osnov. Treća lica mogu da budu i druga preduzeća Bosch grupe. Ukoliko se podaci daju trećim licima na osnovu legitimnog interesa, to će biti objašnjeno u tim napomenama o zaštiti podataka.

Osim toga, podaci mogu da se daju drugim odgovornim licima ukoliko smo u obavezi to da učinimo na osnovu zakonskih propisa ili izvršnog upravnog ili sudskog naloga.

Pružaoci usluga (opšte)

Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke prodajnog i marketinškog servisa, ugovornog menadžmenta, odvijanja plaćanja, programiranja, hostign podataka i hotline servisa. Pažljivo smo izabrali ove pružaoce usluga i redovno ih kontrolišemo, naročito njihovo pažljivo ophođenje sa podacima i sigurnost kod njih sačuvanih podataka. Sve pružaoce usluga obavezujemo na poverjivost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružaoci usluga mogu da budu i druga preduzeća Bosch grupe.

Slanje primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora

Podatke o ličnosti možemo da pošaljemo i primaocu koji ima sedište izvan Evropskog ekonomskog prostora, u takozvane treće zemlje. U tom slučaju, pre slanja, obezbeđujemo da primalac poseduje primeren nivo zaštite podataka (npr. na osnovu odluke o primerenosti od strane Evropske komisije za tu zemlju ili dogovaranjem takozvanih klauzula standardnog ugovora Evropske unije sa primaocem) ili da postoji vaša saglasnost sa slanjem.

Možete da zatražite od nas pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju konkretno dogovorene regulacije za obezbeđivanje primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti. Molimo da za ovo koristite navode u odeljku Kontakt.

Trajanje čuvanja; rokovi čuvanja

Vaše podatke čuvamo u načelu onoliko koliko je potrebno za pružanje naše online usluge i povezanih servisa, tj. sve dok imamo legitimni interes da ih i dalje čuvamo (npr. i posle ispunjenja ugovora može da postoji legitimni interes u pogledu marketinga putem pošte). Nakon toga brišemo vaše lične podatke, sa izuzetkom podataka koji su nam i dalje potrebni za ispunjenje pravnih obaveza (npr. na osnovu poreskih i pravno-trgovinskih rokova za čuvanje, obavezni smo da izvesno vreme čuvamo dokumenta kao što su ugovori i fakture).

Nagradne igre

Ukoliko učestvujete u nagradnoj igri koju organizujemo, koristićemo vaše informacije u svrhu oglašavanja i oglašavanja naših proizvoda u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon ili ukoliko ste to odobrili. Informacije o nagradnim igrama u pojedinostima naći ćete u odgovarajućim uslovima učešća.

Popusti

Ukoliko učestvujete u akcijama popusta koje organizujemo, koristićemo vaše informacije u svrhu oglašavanja i oglašavanja naših proizvoda u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon ili ukoliko ste to odobrili. Informacije o akcijama popusta u pojedinostima naći ćete u odgovarajućim uslovima učešća.

Primena kolačića

U okviru stavljanja na raspolaganje naše online ponude mogu da se primene kolačići i mehanizmi za praćenje.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da se sačuvaju na krajnjem uređaju prilikom posete online ponude.

Praćenje je moguće uz primenu raznih tehnologija. Informacije obrađujemo naročito u okviru piksel tehnologije ili analize log datoteke.

Kategorije

Pravimo razliku između kolačića koji su neophodni za tehničke funkcije online ponuda i kolačića i mehanizama za praćenje koji nisu neophodni za tehničku funkciju online ponuda.

Korišćenje online ponude je načelno moguće bez kolačića koji ne služe u tehničke svrhe.

Tehnički neophodni kolačići

Pod tehnički neophodnim kolačićima podrazumevamo kolačiće bez kojih ne može da se omogući stavljanje online ponude na raspolaganje. U to spadaju npr. kolačići koji čuvaju podatke potrebne za obezbeđivanje neometanog korišćenja video i audio zapisa.

Ovi kolačići se brišu po završetku vaše posete.

Tehnički nepotrebni kolačići i mehanizmi za praćenje

Ove tehnički nepotrebne kolačiće i mehanizme za praćenje koristimo samo kada za to imamo od vas prethodno dobijenu saglasnost. Izuzetak je kolačić koji čuva aktuelni status vašeg podešavanja privatnosti (kolačić za izbor). On se postavlja na osnovu legitimnog interesa. Ove kolačiće i mehanizme za praćenje delimo u dve potkategorije:

Komfor kolačići

Ovi kolačići olakšavaju rukovanje i tako omogućavaju komforno pretraživanje naše online ponude, npr. u ovim kolačićima mogu da se čuvaju vaša jezička podešavanja.

Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Opšte infrmacije

Primena marketinških kolačića i mehanizama za praćenje omogućava nama i našim partnerima da vam prikazujemo ponude zasnovane na interesovanjima koja su rezultat analize vašeg ponašanja tokom korišćenja:

 • Statistika: Primenom statističkih alata merimo npr. broj vaših poziva stranice.

 • Conversion Tracking: Naši partneri za praćenje konverzija postavljaju kolačić na vaš računar („Conversion Cookie“), čim na našu internet stranicu dođete putem oglasa datog partnera. Ovi kolačići po pravilu prestaju da važe nakon 30 dana. Kada posetite naše određene stranice, a kolačić još nije istekao, mi i odgovarajući partner za praćenje konverzija možemo da prepoznamo da je određeni korisnik kliknuo na oglas i da je na taj način prosleđen na našu stranicu. To može takođe da se učini i na različitim uređajima. Informacije prikupljene pomoću kolačića za konverziju služe za izradu statistika konverzije i evidenciju ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na odgovarajući oglas i koji su prosleđeni na stranicu sa tagom za praćenje konverzija.

 • Plugin-i za društvene mreže: Na nekim stranicama naše online ponude nalaze se sadržaji i usluge drugih ponuđača (npr. Facebook, Twitter) koji mogu da koriste kolačiće i aktivne komponente. Bliže informacije o dodacima za društvene mreže nalaze se u poglavlju Plugin-i za društvene mreže.

Molimo vas da imate na umu da prilikom primene alata eventualno može da dođe do davanja vaših podataka primaocima izvan EEP, u kojima ne postoji primeren nivo zaštite podataka u skladu sa DSGVO (npr. SAD). Pojedinosti o ovome možete da pronađete u sledećim opisima pojedinačnih marketinških alata.

 • Google Analytics Ponuđač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (pozivi stranica, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), izrada pseudonimnih korisničkih profila na osnovu informacija prijavljenih Google-ovih korisnika na različitim uređajima (Cross-Device-Tracking), obogaćivanje pseudonimnih podataka korisnika s Google-ovim podacima specifičnim za ciljane grupe, retargeting, UX-Testing, Conversion Tracking i retargeting u kombinaciji sa Google Ads

 • Hotjar Ponuđač: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta Funkcija: Kolačići mogu da prate kako korisnici pregledaju više veb-stranica; Izrada Heatmap-a, snimanje sesija, ankete

Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

U pretraživaču i/ili u našim podešavanjima privatnosti možete da upravljate svojim podešavanjima za kolačiće i mehanizme praćenja:

Napomena: Podešavanja koja preduzmete odnose se samo na korišćeni pretraživač.

Isključivanje svih kolačića

Ukoliko želite da isključite sve kolačiće, u podešavanjima vašeg pretraživača možete da deaktivirate ostavljanje kolačića. Molimo vas da imate na umu da time možete da umanjite funkcionalnost internet stranice.

Upravljanje vaših podešavanja za kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu tehnički neophodni

Kada posetite našu internet stranicu postavlja vam se pitanje da li nam dajete saglasnost za primenu komfort kolačića i marketinških kolačića ili mehanizama za praćenje. U našim podešavanjima privatnosti možete da opozovete već datu saglasnost sa dejstvom od tog trenutka ili da nam date svoju saglasnost u nekom kasnijem trenutku.

Social Plugins

U našoj online ponudi koristimo takozvane Social Plugin-e različitih društvenih mreža, koji su pojedinačno opisani u ovom segmentu. Prilikom primene ovih dodataka vaš internet pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima odgovarajuće društvene mreže. Na taj način odgovarajući ponuđač dobija informacije da je vaš internet pretraživač pozvao odgovarajuću stranicu naše online ponude, čak i kada nemate korisnički nalog kod tog ponuđača ili trenutno niste na njega prijavljeni. Log datoteke (uključujući IP adresu) se tom prilikom direktno sa vašeg internet pretraživača šalju na server tog ponuđača i tu eventualno čuvaju. Ponuđač, tj. njegov server, može da se nalazi izvan EU ili EEP (npr. u SAD-u).

Plugin alati predstavljaju samostalne dodatke ponuđača društvenih mreža. Zbog toga nemamo uticaj na obim podataka prikupljenih i sačuvanih od strane ponuđača društvenih mreža uz pomoć ovih dodatnih alata.

Svrhu i obim prikupljanja, dalju obradu i korišćenje podataka od strane društvene mreže, kao i njena prava i mogućnosti podešavanja s tim u vezi, možete radi zaštite vaše privatnosti da pogledate u informacijama o zaštiti podataka odgovarajuće društvene mreže.

Ukoliko ne želite da ponuđač društvene mreže preko ove online ponude dobija i eventualno čuva podatke, ne treba da koristite taj plugin.

Takozvano rešenje sa 2 klika (na raspolaganje stavljeno od strane Heise Medien GmbH & Co. KG) štiti vas od toga da se vaša poseta naše internet stranice standardno evidentira i analizira od strane ponuđača društvenih mreža. Kada pozovete neku stranicu naše internet prezentacije koja sadrši neki od ovih plugin-a, oni su standardno deaktivirani. Plugin-i se aktiviraju tek kada kliknete na odgovarajuće dugme.

Plugin-i Facebook-a

Facebook-om na adresi www.facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD, a na adresi www.facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Pregled plugin-a Facebook-a i njihov izgled možete da pronađete ovde: http://developers.facebook.com/plugins; Informacije o zaštiti podataka na Facebook-u nalaze se ovde: http://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

Ova online ponuda koristi video platformu YouTube, kojom upravlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("YouTube”). YouTube je platforma koja omogućava gledanje audio i video zapisa.

Kada pozovete odgovarajuću stranicu naše ponude, YouTube plejer uspostavlja vezu sa platformom YouTube kako bi audio ili video datoteka mogla da se prenese i pusti. Tom prilikom dolazi i do prenosa podataka YouTube-u kao odgovornom licu. Nismo odgovorni za obradu ovih podataka od strane YouTube-a.

Ostale informacije o obimu i svrsi prikupljenih podataka, daljoj obradi i korišćenju podataka od strane YouTube-a, o vašim pravima i opcijama za zaštitu podataka koje možete da izaberete, pronaći ćete u napomeni o zaštiti podataka YouTube-a.

Eksterne veze

Naša online ponuda može da sadrži veze do drugih internet stranica - ponuđača koji nisu povezani s nama. Nakon što pritisnete na neku od ovih veza više nemamo uticaj na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka prenetih trećim licima pritiskom na neku od eksternih veza (kao npr. IP adresa ili URL stranica na kojoj se veza nalazi), zato što je ponašanje trećih lica po prirodi izvan naše kontrole. Za obradu ličnih podataka od strane trećih lica ne preuzimamo odgovornost.

Sigurnost

Naši saradnici i pružaoci usluga koje smo angažovali obavezani su na poverljivost i pridržavanje propisa primenjivih zakona o zaštiti podataka.

Preduzimamo sve potrebne tehničke i organizacione mere za obezbeđivanje primerenog nivoa zaštite vaših podataka kojima upravljamo, naročito obezbeđivanje zaštite od rizika nenamernog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmena ili neovlašćenog objavljivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere podležu konstantnom poboljšanju u skladu sa tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

Za ostvarivanje vaših prava molimo vas da koristite navode u poglavlju Kontakt. Uverite se pritom da nam je omogućena vaša jasna identifikacija.

Pravo na informisanje:

Imate pravo da od nas zahtevate potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke. Ukoliko da, možete da ostvarite svoje pravo na informacije o vašim ličnim podacima koje obrađujemo.

Pravo na ispravke i brisanje:

Imate pravo da od nas zahtevate ispravku pogrešnih podataka i - ukoliko su ispunjeni zakonski preduslovi - upotpunjavanje ili brisanje svojih podataka.

Ovo ne važi za podatke koji su potrebni u svrhu obračuna ili knjiženja ili podležu zakonskim rokovima čuvanja. Međutim, čim pristup takvim podacima više nije potreban, njihova obrada se ograničava (pogledati dalji tekst).

Ograničenje obrade:

Imate pravo da od nas zahtevate - ukoliko su ispunjeni zakonski preduslovi - da ograničimo obradu vaših podataka.

Žalba na obradu podataka koje je zasnovano na „legitimnom interesu“

Uz to, uvek imate pravo da se, iz razloga koji proizilaze iz vaše specifične situacije, žalite na obradu podataka s naše strane ukoliko se ona zasniva na pravnom osnovu „legitimni interes“. U tom slučaju ćemo prestati sa obradom vaših podataka, osim ukoliko možemo da dokažemo postojanje - u skladu sa zakonskim odredbama - obavezujućeg razloga za dalju obradu koji nadilazi vaša prava.

Žalba na direktni marketing:

Osim toga imate pravo da se u svakom trenutku žalite na obradu vaših ličnih podataka u reklamne svrhe i profilisanje s tim u vezi ("žalba na reklame"). Molimo vas da uzmete u obzir da iz organizacionih razloga može da dođe do preklapanja između vaše žalbe i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Povlačenje saglasnosti:

Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu vaših podataka, možete u svakom trenutku da je poništite sa dejstvom za ubuduće. Zakonitost obrade vaših podataka do poništenja ostaje nepromenjena.

Prenosivost podataka:

Nadalje, imate pravo da podatke koje ste nam stavili na raspolaganje dobijete u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili - ukoliko je tehnički izvodljivo - zatražite da se podaci prenesu trećem licu.

Pravo na žalbu nadležnom organu:

Imate pravo da podnesete žalbu organu za zaštitu podataka. U tu svrhu možete da se obratite organu za zaštitu podataka koji je nadležan za vaše mesto stanovanja ili organ za zaštitu podataka nadležan za nas. To je:

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection
15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11120
Tel: +381 11 3408 900
Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs

Izmena napomene o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za obezbeđivanje sigurnosti i zaštitu podataka ukoliko je to potrebno usled tehničkog razvoja. U tim slučajevima ćemo da prilagodimo i naše napomene o zaštiti podataka. Molimo da zato uvek obratite pažnju na trenutno važeću verziju naših napomena o zaštiti podataka.

Ostvarivanje vaših prava i mogućnosti za kontakt

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama, možete nam se obratiti na adresu navedenu u odeljku „Odgovornost za obradu podataka“.

Za ostvarivanje vaših prava pogođenog lica ili kada želite da nam prijavite povredu zaštite podataka, kliknite ovde.

Možete nas kontaktirati i putem sledeće e-mail adrese:

DPO@bosch.com

Osim toga, svoja prava na zaštitu podataka u vezi sa ovom online ponudom i povezanom obradom podataka o ličnosti, možete da ostvarite i direkto putem sledećeg linka:

https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSM/lang/sr-Latn-ME/?app=fb822c4e-90f2-45b0-928b-967144225fa7

Zaduženi za zaštitu podataka u Koncernu:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Bosch-Group, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Deutschland.