Katalozi i brošure

Detaljni tehnički podaci u katalogu proizvoda i brošurama.
Da li tražite više informacija o Bosch proizvodima za klimatizaciju?
Ovde možete preuzeti kataloge i brošure sa detaljnim podacima, dodatnom opremom, hidrauličkim priključcima i još puno korisnih informacija.

Katalog kondenzacionih kotlova

Preuzimanje (PDF 15.2 MB)

Katalog električnih akumulacionih bojlera

Preuzimanje (PDF 11.4 MB)

Katalog toplotnih pumpi

Preuzimanje (PDF 2.3 MB)

Katalog električnih protočnih bojlera

Preuzimanje (PDF 68.2 MB)

Katalog klima uređaja, singl i multi sistemi

Preuzimanje (PDF 6.3 MB)

Katalog EMS 2 regulatora

Katalog EMS 2 regulatora

Preuzimanje (PDF 3.5 MB)

Proizvodni program

Proizvodni program

Preuzimanje (PDF 12.3 MB)

5 godina garancije

5 godina garancije

Preuzimanje (PDF 1.7 MB)

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost

Preuzimanje (PDF 0.2 MB)