Da li je potrebna pomoć?
Uslovi garancije

Uslovi garancije

Svaki naš nov proizvod podleže garanciji

Kompanija Bosch garantuje besprekoran kvalitet proizvoda i izvršiće servis ili zameniti oštećene delove besplatno tokom garantnog perioda.

Svaki zvanični distributeri kompanije Bosch Grejna tehnika izdaju garancijske knjižice prilikom prodaje opreme za grejanje. Bosch garantni list obezbeđuje besplatnu popravku opreme tokom garantnog perioda. Servisne intervencije u okviru garantnog roka obavlja ovlašćeni Bosch serviser sa odgovarajućim ovlašćenjima.

Spremni dočekajte zimu i narednih 5 godina ne morate da brinete o vašem kotlu.

Kupovinom vaučera po ceni 7.700 rsd + pdv kod ovlašćenog Bosch servisera ostvarujete pravo na produženu garanciju u trajanju od ukupno 5 godina (2 god standarna garancija + 3 godine produžena garancija). Produžena garancija važi isključivo za Bosch zidne gasne kondenzacione kotlove nominalne snage ispod 50 kW. Uživajte u komforu grejanja i pripreme tople vode koji vam obezbeđuju naši visokoefikasni kondenzacioni kotlovi, a brigu o održavanju prepustite profesionalcima.

Javite se vašem Bosch serviseru i raspitajte se o detaljima. 5 godina garancije za Bosch gasne kondenzacione kotlove

 • Kupovinom vaučera ostvarujete pravo na produženu garanciju u trajanju od ukupno 5 godina
 • VIŠE INFORMACIJA O VAUČERU

Zahvaljujemo se na Vašem interesovanju za kupovinu i aktivaciju vaučera za produženu garanciju na Vašem Bosch zidnom gasnom kondenzacionom kotlu nominalne snage manje od 50kW. Kupovinom i aktivacijom vaučera stičete pravo produženja garancije sa standardnih 25 meseci do maksimalno 60 meseci od dana puštanja uređaja u rad (25 meseci redovne garancije + 35 meseci produžene garancije) isključivo uz ispunjenje dole definisanih uslova. Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove produžene garancije. Nakon kupovine i aktivacije vaučera molimo Vas da isti sačuvate kod sebe do kraja isteka roka produžene garancije.

Vaučer za produženu garanciju možete kupiti isključivo preko Bosch ovlašćenog servisera. Preporučena jednokratna cena vaučera je 7700,00 RSD+PDV. Kupovina vaučera ne podrazumeva automatsku aktivaciju. Da biste aktivirali vaučer neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

USLOV ZA AKTIVACIJU VAUČERA I PRODUŽENJE GARANCIJE OD POČETKA 26. MESECA DO KRAJA 36. MESECA, RAČUNATO OD DANA PUŠTANJA UREĐAJA U RAD:

 • Izvršen godišnji servis pre isteka 12. meseca od dana puštanja u rad. Godišnji servis vrši ovlašćeni Bosch serviser prema sopstvenom cenovniku i o trošku kupca.
 • Izvršen godišnji servis pre isteka 24. meseca od dana puštanja u rad. Godišnji servis vrši ovlašćeni Bosch serviser prema sopstvenom cenovniku i o trošku kupca.

USLOV ZA PRODUŽENJE GARANCIJE OD POČETKA 37. MESECA DO KRAJA 48. MESECA, RAČUNATO OD DANA

PUŠTANJA UREĐAJA U RAD:

 • Ispunjeni prethodni uslovi za garanciju do 36 meseci od dana puštanja u rad.
 • Izvršen godišnji servis pre isteka 35. meseca od dana puštanja u rad. Godišnji servis vrši ovlašćeni Bosch serviser prema sopstvenom cenovniku i o trošku kupca.

USLOV ZA PRODUŽENJE GARANCIJE OD POČETKA 49. MESECA DO KRAJA 60. MESECA, RAČUNATO OD DANA

PUŠTANJA UREĐAJA U RAD:

 • Ispunjeni prethodni uslovi za garanciju do 48 meseci od dana puštanja u rad.
 • Izvršen godišnji servis pre isteka 47. meseca od dana puštanja u rad. Godišnji servis vrši ovlašćeni Bosch serviser prema sopstvenom cenovniku i o trošku kupca.

PRODUŽENA GARANCIJA VAŽI:

 • Isključivo za uređaj čiji je kompletan serijski broj sa fabričke tipske nalepnice upisan u namensko polje na vaučeru. Produžena garancija se ne može prenositi sa uređaja na uređaj.
 • Za sve kvarove ili tehničke nedostatke nastale greškom proizvođača, pri upotrebi uređaja prema uputstvu za instaliranje i korišćenje. Rešavanje reklamacija vrši se popravkom uređaja i/i li zamenom rezervnih delova. Trošak zamene rezervnih delova i trošak rada servisera je na teret Robert Bosch d.o.o. Kupac nema pravo da zahteva rešavanje garancijske reklamacije zamenom kompletnog proizvoda, povratom novca ili umanjenjem kupoprodajne cene uređaja.

PRODUŽENA GARANCIJA NE VAŽI:

 • U slučaju neispunjenja bilo kojeg od gore navedenih uslova za aktivaciju vaučera i priznavanje produžene garancije.
 • Ukoliko uređaj pokuša da popravi lice koje nije ovlašćeni Bosch serviser.
 • Za kvarove izazvane nečistoćom u vodi, gasu ili okolini ili usled lošeg funkcionisanja dimnjaka, sistema grejanja, ili drugih spoljnih faktora.
 • Ukoliko kvar izazove sam korisnik nepravilnim korišćenjem uređaja
 • Ukoliko kvar izazove nestabilni napon električne mreže, udar groma i sl.
 • Ukoliko pritisak ili toplotna moć gasa ne odgovaraju vrednostima deklarisanim u tehničkoj dokumentaciji uređaja ili je dovod gasa neredovan.

Produžena garancija važi isključivo za BOSCH zidne gasne kondenzacione kotlove snage ispod 50kW.