Kondenzacijska tehnologija

Kondenzacijska tehnologija

Poglejte, kako deluje kondenzacijska tehnologija in zakaj je tako učinkovita.

Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki bo v prihodnosti še vedno igralo pomembno vlogo. Ker ima zemeljski plin visoko toplotno vrednost, se med izgorevanjem sproščajo nizke emisije CO2 in bo na voljo še v prihodnjih letih. Z Boschevo učinkovito kondenzacijsko tehnologijo se lahko potencial tega vira energije uporabi z minimalnimi izgubami.

Ne uporablja se samo energija, ki se sprošča med gorenjem plina, temveč se dodatno uporablja tudi toplota, ki nastane pri kondenzaciji vodne pare v izpušnih plinih. Tako se lahko dosežejo izraziti prihranki energije in zaradi te učinkovitosti je kondenzacijska tehnologija izjemno do okolja prijazna.

Med zgorevanjem se vodik v plinu združi s kisikom v ozračju v obliki vodne pare. Ta para vsebuje toplotno energijo, ki se v klasičnih ogrevalnih sistemih izgubi, saj se para odvede skozi dimnik. Boscheve kondenzacijske enote pa to energijo izkoristijo:

vodna para v napravi kondenzira in nastalo kondenzacijsko toploto dovaja v toplotni krogotok. To poteka ob pomoči energijsko učinkovitih toplotnih izmenjevalnikov, ki so nameščeni na Boscheve kondenzacijske plinske kotle. V tem primeru je potrebna namestitev dimnika, ki ni občutljiv za vlago, ali posebnega pribora za izpušne pline.

Največja učinkovitost tudi v starejših gradnjah

Standardna stopnja učinkovitosti Boscheve pametne tehnologije za kondenzacijo plina je 93 %. To pomeni, da: se ustvari več toplote za ogrevanje kot pri samostojnem zgorevanju. To je možno zaradi uporabe dodatne kondenzacijske energije, kar pa pri zastarelih tehnologijah klasičnih kotlov ni mogoče.

Boscheva kondenzacijska tehnologija je primerna tudi za starejše stavbe. Zato je treba izhodno temperaturo ogrevalne vode znižati pod 57 °C. To je mogoče preprosto doseči z ustrezno izolacijo in znižanjem temperature hladilne tekočine.