Opozorila glede varstva podatkov

Robert Bosch d.o.o. (v nadaljevanju "Bosch" oz. "Mi" ali "Nas") se veselimo vašega obiska naših spletnih strani in uporabe mobilnih aplikacij (skupaj imenovano tudi "spletna ponudba") ter vašega zanimanja za naše podjetje in proizvode.

Bosch spoštuje vašo zasebnost

Varovanje vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov ter zagotavljanje varnosti vseh poslovnih informacij je za nas zelo pomembna premisa, ki jo pri našem delu dosledno upoštevamo in izvajamo. Vaše osebne podatke, ki smo jih zbrali ob vašem obisku naših spletnih ponudb, obravnavamo zaupno in izključno skladno z zakonskimi določili.

Varstvo podatkov in varnost informacij sta sestavna dela naše politike podjetja.

Odgovorni

Odgovorni za obdelavo vaših podatkov je Bosch; izjeme so v teh opozorilih glede varstva podatkov posebej razložene.

Naši kontaktni podatki so naslednji:

Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10000 Zagreb, CROATIA, Tel.: +385 1 2958-071

Obdelava osebnih podatkov

Osnovna načela

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano naravno osebo oz. tako, ki jo je mogoče identificirati, npr. imena, naslovi, telefonske številke, e-poštni naslovi, dogovori, podatki v zvezi s pogodbami, knjiženjem in obračunavanjem, na podlagi katerih je mogoče sklepati na identiteto določene osebe.

Vaše osebne podatke (vključno z IP-naslovi) obdelujemo in uporabljamo le v primeru, če za to obstaja zakonska osnova ali če ste nam za to, npr. v okviru vaše registracije, dali vaše soglasje.

Kategorije podatkov za obdelavo

Obdelujemo naslednje kategorije podatkov:

 • Podatki za komunikacijo (npr. ime, telefon, e-pošta, naslov)

 • Zgodovina uporabnikov

 • Podatki, ki jih navajajo tretje osebe (npr. informacijske pisarne ali iz javnih seznamov)

 • Podatki o proizvodu in namestitvi (npr. naslov namestitve, serijska številka, tip naprave, datum namestitve),

 • Tehnični podatki in podatki o povezavah (npr. IP-naslov, podatki prek spletne povezave)

 • Uporabniške nastavitve (npr. jezik, časovni pas)

 • Podatki o lokaciji (npr. GPS-koordinate)

 • Kontakti

 • Datoteke

 • Podatki o vaši GDPR-poizvedbi (npr. vrsta poizvedbe, informacije glede vaše identitete in/ali informacij v zvezi s komunikacijo)

Nameni obdelave in pravne podlage

Mi in z naše strani pooblaščeni ponudniki storitev vaše podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • Pripravo te spletne ponudbe (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, naš upravičeni interes glede neposrednega oglaševanja, če to poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu konkurence).

 • Za ugotavljanje motenj in iz varnostnih razlogov (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, izpolnjevanje naših pravnih obveznosti s področja varstva podatkov in naš upravičeni interes glede odpravljanja motenj ter zagotavljanja varnosti naših ponudb).

 • Lastno oglaševanje ali oglaševanje tretjih oseb ter tržne raziskave in merjenje dosega v zakonsko dovoljenem obsegu oz. obsegu, s katerim ste soglašali. (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. a, lit. f GDPR, naš upravičeni interes glede obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega oglaševanja, če je to v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu konkurence. Če je zakonsko tako določeno, vas z namenom oglaševanja kontaktiramo samo, če ste nam za to dali soglasje).

 • Izvajanje nagradnih iger skladno z vsakokratnimi pogoji, ki veljajo za nagradne igre (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. b GDPR, izpolnjevanje pogodbenih določil).

 • Izvajanje akcij popustov skladno z vsakokratnimi pogoji, ki veljajo za akcije v zvezi z popusti (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. b GDPR, izpolnjevanje pogodbenih določil).

 • Pošiljanje novic – s predhodnim soglasjem uporabnika – prek e-pošte oz. storitev SMS/MMS (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. a GDPR, izpolnjevanje pogodbenih določil).

 • Ohranjanje in obrambo naših pravic (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 f GDPR, naš upravičeni interes glede uveljavljanja in obrambe naših pravic).

 • Za zagotavljanje osnovnega obsega funkcij naših, z internetom povezanih proizvodov (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. b GDPR, pogodbena obveznost zagotavljanja dogovorjenega obsega funkcij).

 • Za merjenje dosega in zmožnost zagotavljanja individualiziranih ter za proizvod specifičnih informacij in ponudb. (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, naš upravičeni interes glede izvajanja neposrednega oglaševanja in s tem povezanega profiliranja).

 • Beleženje, načrtovanje in obdelava intervencij službe za pomoč uporabnikom. (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. b GDPR, izvajanje pogodb)

Dnevniške datoteke

Pri vsaki uporabi spleta vaš spletni brskalnik samodejno posreduje določene informacije, ki se pri nas shranijo kot dnevniške datoteke (log).

Te dnevniške datoteke se z namenom ugotavljanja motenj in iz varnostnih razlogov (npr. za razjasnitev poskusov vdorov v sistem), shranijo za dobo 7 dni in nato izbrišejo. Dnevniške datoteke, katerih nadaljnja hramba je potrebna za namene dokazovanja, se do končne razjasnitve posameznega primera ne izbrišejo, in jih lahko na zahtevo pošljemo tudi preiskovalnim organom. V dnevniških datotekah so shranjene naslednje informacije:

 • IP-naslov (naslov spletnega protokola) naprave uporabnika, s katero ta dostopa do spletne ponudbe;

 • URL spletne strani, s katere je bila priklicana spletna ponudba (t. i. izvorni oz. URL priporočitelja);

 • ime ponudnika storitev, prek katerega poteka dostop do spletne ponudbe;

 • ime priklicanih datotek oz. informacij;

 • datum in ura ter trajanje priklica;

 • operacijski sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku, vključno z nameščenimi vtičniki (np r. za Flash Player);

 • http-koda stanja (np r. "Poizvedba uspešna" ali "Zahtevana datoteka ni na voljo").

 • prenesena količina podatkov;

Otroci

Ta spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

Posredovanje podatkov

Posredovanje podatkov drugim Odgovornim

Vaše osebne podatke drugim Odgovornim pošljemo le v primeru, če je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če imamo mi ali pristojna tretja oseba upravičeni interes glede posredovanja ali če ste s tem sami soglašali. Podrobne informacije o pravnih podlagah najdete v poglavju Nameni obdelave in pravne podlage. Tretje osebe so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch. Če podatke na podlagi upravičenega interesa posredujemo tretjim osebam, je to v teh opozorilih glede varstva podatkov posebej razloženo.

Nadalje lahko podatke posredujemo drugim Odgovornim, če smo k temu zavezani na podlagi veljavnih predpisov in zakonov ali pravnomočnih odločb pristojnih organov oz. sklepov sodišč.

Ponudniki storitev (splošno)

Pooblaščamo zunanje ponudnike storitev, in sicer z nalogami, povezanimi s storitvami s področja prodaje ali oglaševanja, upravljanja pogodbenih razmerij, izplačevanja, programiranja, podatkovnega gostovanja in neposredne uporabe spletnih storitev. Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in jih stalno nadziramo, še posebej, ali ti z vašimi podatki ravnajo skrbno in ali aktivno skrbijo za njihovo varovanje. Vsi ponudniki storitev so zavezani k zaupnosti in morajo upoštevati vse relevantne zakone in predpise. Ponudniki storitev so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch.

Posredovanje podatkov prejemnikom izven EGP

Osebne podatke lahko posredujemo tudi prejemnikom, katerih sedež podjetja se nahaja izven EGP, v t. i. tretjih državah. V tem primeru pred posredovanjem podatkov poskrbimo za to, da ima prejemnik primerno raven zaščite za zagotavljanje varnosti podatkov (npr. na podlagi sklepa Evropske komisije o primernosti za posamezno državo ali na podlagi dogovora t. i. EU-standardnih pogodbenih klavzul Evropske unije s prejemnikom) oz. da ste podali privolitev za posredovanje vaših podatkov.

Pri nas lahko dobite pregled Prejemnikov v tretjih državah in kopijo konkretno dogovorjenih pravil glede zagotavljanja ustreznega nivoja varnosti podatkov. V ta namen uporabite podatke v poglavju Kontakt.

Trajanje hrambe; predpisani roki hrambe

Načeloma podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za zagotavljanje naše spletne ponudbe in z njimi povezanih storitev oz. dokler z naše strani obstaja upravičeni interes za hrambo teh podatkov (npr. lahko imamo tudi po izpolnitvi pogodbe še vedno upravičeni interes do oglaševanja prek pošte). Nato vaše osebne podatke izbrišemo, razen tistih, ki smo jih zakonsko obvezani hraniti še nadalje (npr. smo obvezani, da na podlagi davčnih in trgovinsko-pravnih zakonskih rokov za določeno obdobje hranimo dokumente kot npr. pogodbe in fakture).

Nagradne igre

Če sodelujete v naši nagradni igri, potrebujemo vaše podatke za obveščanje o dobitkih in za namene oglaševanja naših proizvodov v zakonsko dovoljenem obsegu oz. v obsegu, s katerim ste soglašali. Podrobnejše informacije o nagradnih igrah najdete v vsakokratnih pogojih za sodelovanje.

Akcije popustov

Če sodelujete v naši akciji popustov, potrebujemo vaše podatke za obveščanje o popustih in za namene oglaševanja naših proizvodov v zakonsko dovoljenem obsegu oz. v obsegu, s katerim ste soglašali. Podrobnejše informacije o akcijah popustov najdete v vsakokratnih pogojih za sodelovanje.

Uporaba piškotkov

V okviru zagotavljanja naše spletne ponudbe lahko uporabljamo piškotke in sledilne mehanizme.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob vašem obisku spletne ponudbe začasno shranijo na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Sledenje je mogoče izvajati z uporabo različnih tehnologij. Informacije obdelujemo predvsem v okviru Pixel-tehnologije oz. analize dnevniških datotek.

Kategorije

Razlikujemo med piškotki, ki so nujni za zagotavljanje tehničnih funkcij spletne ponudbe, in takimi piškotki ter sledilnimi mehanizmi, ki za zagotavljanje tehničnih funkcij spletne ponudbe niso nujno potrebni.

Uporaba spletne ponudbe je načeloma mogoča brez uporabe piškotkov, ki ne služijo tehničnim namenom.

Tehnično nujni piškotki

To so piškotki, brez katerih tehnična izvedba spletne ponudbe ni mogoča. V to kategorijo spadajo npr. piškotki za shranjevanje podatkov in piškotki za brezhibno delovanje predvajanih zvočnih in slikovnih vsebin.

Ti piškotki se po koncu vašega obiska izbrišejo.

Tehnično nenujni piškotki in sledilni mehanizmi

Te piškotke in sledilne mehanizme uporabimo le, če ste se s tem predhodno strinjali. Izjema je piškotek, ki shrani trenutni status vaše nastavitve zasebnosti (piškotek izbire). Ta piškotek se uporablja na podlagi zakonitega interesa. Te piškotke in sledilne mehanizme delimo v dve podkategoriji:

Piškotki za udobje

Ti piškotki olajšajo upravljanje in omogočajo udobno uporabo naše spletne ponudbe, npr. lahko ti piškotki shranijo nastavitve jezika.

Piškotki za oglaševanje in sledilni mehanizmi

Splošno

Uporaba piškotkov za oglaševanje in sledilnih mehanizmov nam in našim partnerjem omogoča, da vam prikažemo samo tiste ponudbe, ki so skladne z vašimi interesi in ki temeljijo na analizi vaše uporabe spletnih strani:

 • Statistika: Z uporabo statističnih orodij merimo npr. število vaših obiskov spletnih strani.

 • Sledenje konverzijam: Naši partnerji za sledenje konverzijam na vašo napravo namestijo piškotek ("piškotek za sledenje konverzijam"), če prek oglasa zadevnega partnerja dospete na našo spletno stran. Praviloma ti piškotki svojo veljavo izgubijo po 30 dneh. Če obiščete določene naše strani in veljavnost piškotka še ni potekla, lahko Mi in Naši vsakokratni partnerji za sledenje konverzijam prepoznamo, da je določen uporabnik kliknil na oglas in bil na ta način preusmerjen na našo spletno stran. To se lahko izvaja tudi med različnimi napravami. Informacije, zbrane s pomočjo piškotov za sledenje konverzijam, služijo ustvarjanju statistik konverzij in registriranju skupnega števila uporabnikov, ki so kliknili na zadevni oglas in bili preusmerjeni na stran, opremljeno z značko za sledenje konverzijam (Conversion-Tracking-Tag).

 • Vtičniki za družbena omrežja: Nekatere strani naše spletne ponudbe vključujejo vsebine in storitve tretjih ponudnikov (npr. Facebook, Twitter), ki uporabljajo lastne piškotke in aktivne komponente. Podrobnejše informacije o vtičnikih za družbena omrežja najdete v poglavju Vtičniki za družbena omrežja.

Upoštevajte, da lahko pri uporabi orodij eventualno pride do posredovanja vaših podatkov Prejemnikom izven EGP s sedežem v državah, kjer ne obstaja primerna raven zaščite skladno z GDPR (npr. v ZDA). Podrobnosti s tem v zvezi najdete v spodnjem opisu posameznih orodij za oglaševanje.

 • Google Analytics Ponudnik: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA Funkcija: analiza vedenja uporabnikov (priklici strani, število obiskovalcev in obiskov, prenosi), ustvarjanje psevdonimnih uporabniških profilov na podlagi informacij z različnih naprav prijavljenih uporabnikov Googla (sledenje prek naprav), dopolnjevanje psevdonimnih uporabniških podatkov z Googlovimi informacijami, specifičnimi za ciljne skupine, ponovno trženje, testiranje uporabniške izkušnje, sledenje konverzijam, ponovno trženje v povezavi z oglasi Google Ads

Upravljanje piškotkov in sledilnih mehanizmov

V brskalniku in/ali naših nastavitvah zasebnosti lahko upravljate nastavitve za uporabo piškotkov in sledilnih mehanizmov:

Opozorilo: nastavitve, ki jih izvedete, veljajo samo za uporabljeni brskalnik.

Izklop vseh piškotkov

Če ne želite sprejeti nobenih piškotkov, v nastavitvah vašega brskalnika uporabo piškotkov deaktivirajte. Upoštevajte, da zaradi tega določenih funkcij spletne strani morda ne boste mogli uporabljati.

Upravljanje nastavitev v zvezi s tehnično nenujnimi piškotki in sledilnimi mehanizmi

Ob obisku naših spletnih strani se bo odprlo prosojno okno z vprašanjem, ali nam dovolite nameščanje piškotkov za udobje in piškotkov za oglaševanje oz. sledilnih mehanizmov na vaši napravo. V naših nastavitvah zasebnosti lahko prekličete nam že dodeljena soglasja (z učinkom za prihodnost) oziroma nam vaše soglasje podate kasneje.

Vtičniki za družbena omrežja

V naši spletni ponudbi uporabljamo t. i. vtičnike za različna družbena omrežja, ki so v tem poglavju podrobneje opisani. Pri uporabi vtičnikov vaš spletni brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki posameznega družbenega omrežja. Na ta način vsakokratni Ponudnik prejme informacijo, da je vaš spletni brskalnik priklical ustrezno stran naše spletne ponudbe, četudi pri Ponudniku nimate ustvarjenega uporabniškega računa in četudi z njim trenutno niste prijavljeni. Pri tem bo vaš spletni brskalnik dnevniške datoteke (vključno z IP-naslovom) prenesel na določen strežnik posameznega Ponudnika, kjer se bodo po potrebi shranile. Ponudnik oz. njegov strežnik se lahko nahaja izven območja EU oz. EGP (npr. v ZDA).

Vtičniki predstavljajo samostojne razširitve s strani ponudnikov družbenih omrežij. Zaradi tega nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih ponudniki družbenih omrežij zberejo s pomočjo vtičnikov in shranijo.

Za namene in obsege zbiranja podatkov, njihove nadaljnje obdelave in uporabe podatkov v družbenih omrežjih, za vaše pravice s tem v zvezi ter nastavitvene možnosti za zaščito vaše zasebnosti glejte opozorila glede varstva podatkov posameznega družbenega omrežja.

Če ne želite, da ponudniki družbenih omrežij podatke prek te spletne ponudbe prejemajo in jih eventualno shranijo ter nadalje obdelujejo, zadevnih vtičnikov ne uporabljajte.

S t. i. rešitvijo z 2-klikoma (ki jo omogoča podjetje Heise Medien GmbH & Co. KG) vas zaščitimo pred tem, da bi ob vašem obisku naših spletnih strani ponudniki družbenih omrežij brez dovoljenja podatke zbirali in analizirali. Če prikličete eno izmed naših spletnih strani, ki take vtičnike uporablja, so ti privzeto deaktivirani. Vtičnik se aktivira šele, ko kliknete pojavni gumb.

Vtičniki za Facebook

Facebook deluje na naslovu www.facebook.com, ki ga upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA, in na naslovu www.facebook.de, ki ga upravlja Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Pregled vtičnikov za Facebook in njihov videz najdete na: http://developers.facebook.com/plugins; informacije glede varstva podatkov za Facebook najdete tukaj: http://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

Ta spletna ponudba uporablja video platformo YouTube, ki jo upravlja podjetje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ZDA ("YouTube"). YouTube je platforma, ki omogoča predvajanje datotek z avdio in video vsebinami.

Če prikličete ustrezno stran naše spletne ponudbe, ugnezdeni YouTube-predvajalnik vzpostavi povezavo s platformo YouTube, da lahko avdio ali video datoteke prenesete in predvajate. Pri tem se na YouTube kot Odgovornega prenesejo tudi podatki. Za obdelavo teh podatkov s strani platforme YouTube nismo odgovorni.

Več informacij o obsegu in namenu zbranih podatkov, o njihovi nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani platforme YouTube, o vaših pravicah in z vaše strani izbranih možnostih varstva podatkov najdete v Opozorilih glede varstva podatkov platforme YouTube.

Novice s prijavo; pravica do preklica

V okviru naše spletne ponudbe se lahko abonirate na Novice. V ta namen uporabljamo t. i. postopek "Double Opt-In", kjer vam Novice prek e-pošte, mobilnih storitev sporočanja (kot npr. WhatsApp), prek SMS-sporočila ali potisnega sporočila pošljemo šele, če ste predhodno – s klikom na povezavo v sporočilu – potrdili in tako aktivirali storitev pošiljanja novic. Če se kasneje odločite, da Novic ne želite več prejemati, lahko abonma kadarkoli odjavite s preklicem vašega soglasja. Preklic za Novice prek e-pošte poteka s klikom na povezavo v novici oz. eventualno v nastavitvah posamezne spletne ponudbe. Lahko pa nas kontaktirate tudi s pomočjo podatkov v poglavju Kontakt.

Eksterne povezave

Naša spletna ponudba lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb − ti ponudniki z nami niso povezani. Po tem, ko ste kliknili na povezavo, nimamo več nikakršnega vpliva na zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki so se zaradi klika na povezavo eventualno prenesli na tretje osebe (npr. IP-naslov ali URL strani, na kateri se povezana nahaja); ravnanje tretjih je v tem primeru izven našega nadzora. Za obdelavo takih osebnih podatkov s strani tretjih oseb ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnost

Naši sodelavci in z naše strani pooblaščena storitvena podjetja so obvezani spoštovati prepoved posredovanja podatkov in dosledno izvajati določila veljavnih zakonov, uredb oz. predpisov glede varstva podatkov.

Izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili ustrezno raven varnosti in vaše podatke, s katerimi razpolagamo, ustrezno zaščitili, še posebej pred tveganji kot so nenamerno ali nezakonito uničenje, manipulacije, izguba, sprememba ali nepooblaščeno razkrivanje oz. nepooblaščeni dostop. Naše varnostne ukrepe stalno izboljšujemo skladno s tehnološkim razvojem.

Pravice uporabnikov

Za uveljavljanje vaših pravic uporabite podatke v poglavju Kontakt. Pri tem zagotovite, da vas lahko natančno identificiramo.

Pravica do informacij in obveščanja:

Od nas imate pravico zahtevati potrdilo o tem, ali vaše osebne podatke obdelujemo ali ne. Če jih obdelujemo, lahko uveljavljate pravico do obveščanja o tem, kaj se z vašimi osebnimi podatki dogaja.

Pravica do korigiranja in izbrisa podatkov:

Od nas imate pravico zahtevati korigiranje napačnih podatkov in – če so za to izpolnjeni zakonski pogoji – dopolnitev ali izbris vaših podatkov.

To ne velja za podatke, ki so potrebni za namene obračunavanja in knjiženja, ali tiste, za katere velja zakonsko predpisana doba hranjenja. Če dostopa do takih podatkov ne potrebujemo, se njihova obdelava omeji (glej spodaj).

Omejitev obdelave podatkov:

Od nas imate – če so za to izpolnjeni zakonski pogoji – pravico zahtevati, da obdelavo vaših podatkov omejimo.

Ugovor zoper obdelavo podatkov pri pravni podlagi "zakoniti interes":

Poleg tega imate pravico – iz razlogov, ki izhajajo iz vaše osebne situacije – kadarkoli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, če so bili ti zbrani na podlagi našega zakonitega interesa. V tem primeru bomo z obdelavo vaših podatkov prenehali, razen v primeru, ko lahko – skladno z veljavnimi zakoni in predpisi – dokažemo nujne, pravne zaščite vredne razloge za nadaljnjo obdelavo, ki prevladajo nad vašimi pravicami.

Ugovor zoper neposredno oglaševanje:

Nadalje lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene oglaševanja in tem povezanim profiliranjem ("Ugovor zoper oglaševanje"). Upoštevajte, da lahko iz organizacijskih razlogov pride do sovpadanja vašega ugovora z uporabo vaših podatkov v okviru naše, že obstoječe kampanje.

Preklic soglasja:

Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših posebnih podatkov, lahko tega kadarkoli prekličete z učinkom za prihodnost. Zakonska upravičenost obdelave vaših osebnih podatkov ostane do preklica soglasja nedotaknjena.

Pravica do prenosa podatkov:

Nadalje imate od nas pravico zahtevati izpis podatkov, ki ste nam jih posredovali, in sicer v strukturirani obliki in v standardnem formatu, ki omogoča strojno obdelavo oz. – če je to tehnično izvedljivo – zahtevati, da se ti podatki prenesejo na tretjo osebo.

Pravica do pritožbe pri pristojnih nadzornih organih:

Imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornih organih, pristojnih za varstvo podatkov. Obrnete se lahko na lokalni pristojni organ za varstvo podatkov oz. nacionalni pristojni organ ali na za nas pristojen organ za varstvo podatkov. Ta je:

Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
email: azop@azop.hr

Sprememba opozoril glede varstva podatkov

Pridržujemo si pravico do sprememb naših varnostnih ukrepov in ukrepov za varstvo podatkov z namenom nadaljnjega razvoja in tehničnih izboljšav. V takem primeru bomo ustrezno prilagodili tudi naša opozorila glede varstva podatkov. V ta namen glejte vsakokratno veljavno različico naših Opozoril glede varstva podatkov.

Uveljavljanje vaših pravic in možnosti stika

Če želite stopiti v stik z nami, uporabite naslov, naveden v poglavju "Odgovornost za obdelavo podatkov".

Za uveljavljanje vaših pravic ali če nam želite sporočiti prekršek v zvezi z varstvom podatkov, kliknite tukaj.

Dosegljivi smo tudi na spodnjem e-poštnem naslovu:

DPO@bosch.com

Poleg tega imate možnost izvajanja vaših pravic glede varstva podatkov, povezanih s to spletno ponudbo in zadevno obdelavo osebnih podatkov, neposredno prek naslednje povezave:

{{LINK_SELF_SERVICE}}

Pooblaščeni za varstvo podatkov koncerna:

Pooblaščeni za varstvo podatkov, informacijska varnost in zaščita podatkov (C/ISP), Robert Bosch GmbH, poštni predal 30 02 20, 70442 Stuttgart, Nemčija.