Klima in energija

Klima in energija

Način, kako segrevate svoj dom in segrevate vodo, ima vpliv na okolje. Učinkovita raba obnovljivih virov energije ne zmanjša samo stroškov energije, temveč tudi zaščiti naravne vire in podnebje.

Viri energije
Viri energije

'Obnovljiv' pomeni, da je vir energije vedno na voljo. To pomeni, da nam ni treba skrbeti, da bi tega vira energije nekoč zmanjkalo.

Več informacij

Energetski prihranki
Energetski prihranki

Preprosto varčevanje z energijo: nižja poraba, stroški in izpusti.

Več informacij