Energetski prihranki

Energetski prihranki

Preprosto varčevanje z energijo: nižja poraba, stroški in izpusti

Energijski prihranki so cilj vsake energetske prenove. Energija je pomemben strošek v nepremičninskem sektorju za zasebna bivališča kot tudi za trgovine in industrijo. Ta sektor obenem predstavlja tudi velik delež v celotni porabi energije. Energetski prihranki v stanovanjskih in poslovnih objektih igrajo torej pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev.

Proizvodnja elektrike in toplotne energije trenutno še vedno temelji predvsem na fosilnih gorivih. To je povezano z izpusti CO2, ki uničujejo podnebje. Da bi to breme zmanjšali, so potrebne trajnostne rešitve za nižjo porabo energije za življenje in gospodinjstvo.

Z energijo lahko prihranimo na dva načina: Zmanjšanje števila naprav in sistemov, ki porabijo visoke količine elektrike, ali izboljšanje učinkovitosti postopkov in sistemov, ki so nenehno v uporabi.

V praksi to pomeni, da gredo energetski prihranki in energetska učinkovitost z roko v roki. Obenem pa ima tudi kultura porabe pomembno vlogo. V nasprotnem primeru lahko boljša učinkovitost povzroči potratno uporabo teh tehnologij.