Spletna registracija za vaš brezplačen Bosch WLAN internetni modul.

Umrežite vašo toplotnu črpalku Compress 6000 AW.

Opomba: Serijsko številko najdete na tipski nalepki, ki se nahaja na notranji enoti toplotne črpalke.

Na levi strani najdete ilustracijo, kjer lahko najdete serijsko številko na vaši napravi Bosch.