Späť na výrobok

Porovnanie variantov

Porovnávanie variantov (0)
Zobraziť všetky (0)
Názov výrobku

CL5000I-SET 26 WE

Climate 5000i

CL5000I-SET 35 WE

Climate 5000i

Typ výrobku

CL5000I-SET 26 WE

CL5000I-SET 26 WE

CL5000I-SET 35 WE

CL5000I-SET 35 WE

ERP
Označenie energetickej účinnosti

CL5000I-SET 26 WE

CL5000I-SET 35 WE

Informačný list

CL5000I-SET 26 WE

CL5000I-SET 35 WE

Úroveň akustického výkonu chladenia vnútri

CL5000I-SET 26 WE

56 dB

CL5000I-SET 35 WE

60 dB

Úroveň akustického výkonu chladenia vonku

CL5000I-SET 26 WE

60 dB

CL5000I-SET 35 WE

64 dB

Úroveň akustického výkonu vykurovania vnútri

CL5000I-SET 26 WE

56 dB

CL5000I-SET 35 WE

60 dB

Úroveň akustického výkonu vykurovania vonku

CL5000I-SET 26 WE

60 dB

CL5000I-SET 35 WE

64 dB

SEER

CL5000I-SET 26 WE

8,5

CL5000I-SET 35 WE

8,5

Trieda energetickej účinnosti chladenia

CL5000I-SET 26 WE

A+++

CL5000I-SET 35 WE

A+++

Projektované chladiace zaťaženie

CL5000I-SET 26 WE

2,6 kW

CL5000I-SET 35 WE

3,3 kW

SCOP pre mierne podnebie

CL5000I-SET 26 WE

4,2

CL5000I-SET 35 WE

4,3

Trieda energetickej účinnosti vykurovania pre mierne podnebie

CL5000I-SET 26 WE

A+

CL5000I-SET 35 WE

A+

Menovité zaťaženie, palivo

CL5000I-SET 26 WE

2,6 kW

CL5000I-SET 35 WE

2,6 kW

Menovitý prietok vzduchu (vnútri)

CL5000I-SET 26 WE

510 m³/h

CL5000I-SET 35 WE

520 m³/h

Menovitý prietok vzduchu (vonku)

CL5000I-SET 26 WE

2150 m³/h

CL5000I-SET 35 WE

2200 m³/h

Objednávkové číslo

CL5000I-SET 26 WE

7733701739

CL5000I-SET 35 WE

7733701740

Vonkajšia jednotka
Typ výrobku

CL5000I-SET 26 WE

CL5000i 26 E

CL5000I-SET 35 WE

CL5000i 35 E

Šírka

CL5000I-SET 26 WE

765 mm

CL5000I-SET 35 WE

765 mm

Výška

CL5000I-SET 26 WE

555 mm

CL5000I-SET 35 WE

555 mm

Hĺbka

CL5000I-SET 26 WE

303 mm

CL5000I-SET 35 WE

303 mm

Max. prevádzková teplota chladenia

CL5000I-SET 26 WE

50°C

CL5000I-SET 35 WE

50°C

Min. prevádzková teplota chladenia

CL5000I-SET 26 WE

15°C

CL5000I-SET 35 WE

15°C

Max. prevádzková teplota vykurovania

CL5000I-SET 26 WE

24°C

CL5000I-SET 35 WE

24°C

Min. prevádzková teplota vykurovania

CL5000I-SET 26 WE

-15°C

CL5000I-SET 35 WE

-15°C

Obsahuje fluórované skleníkové plyny?

CL5000I-SET 26 WE

obsahuje fluórované skleníkové plyny

CL5000I-SET 35 WE

obsahuje fluórované skleníkové plyny

Plniace množstvo chladiaceho prostriedku

CL5000I-SET 26 WE

0,62 kg

CL5000I-SET 35 WE

0,62 kg

GWP chladiaceho prostriedku

CL5000I-SET 26 WE

675 kgCO2eq

CL5000I-SET 35 WE

675 kgCO2eq

Ekvivalent CO₂

CL5000I-SET 26 WE

0,42 tCO2eq

CL5000I-SET 35 WE

0,42 tCO2eq

Hermeticky zapečatené vybavenie?

CL5000I-SET 26 WE

nehermeticky uzatvorené

CL5000I-SET 35 WE

nehermeticky uzatvorené

Objednávkové číslo

CL5000I-SET 26 WE

7733701573

CL5000I-SET 35 WE

7733701575

Vnútorná jednotka
Typ výrobku

CL5000I-SET 26 WE

CL5000iU W 26 E

CL5000I-SET 35 WE

CL5000iU W 35 E

Šírka

CL5000I-SET 26 WE

802 mm

CL5000I-SET 35 WE

802 mm

Výška

CL5000I-SET 26 WE

295 mm

CL5000I-SET 35 WE

295 mm

Hĺbka

CL5000I-SET 26 WE

200 mm

CL5000I-SET 35 WE

200 mm

Max. prevádzková teplota chladenia

CL5000I-SET 26 WE

32°C

CL5000I-SET 35 WE

32°C

Min. prevádzková teplota chladenia

CL5000I-SET 26 WE

16°C

CL5000I-SET 35 WE

16°C

Max. prevádzková teplota vykurovania

CL5000I-SET 26 WE

30°C

CL5000I-SET 35 WE

30°C

Min. prevádzková teplota vykurovania

CL5000I-SET 26 WE

0°C

CL5000I-SET 35 WE

0°C

Chladiaci výkon

CL5000I-SET 26 WE

2,6 kW

CL5000I-SET 35 WE

3,5 kW

Vykurovací výkon

CL5000I-SET 26 WE

2,9 kW

CL5000I-SET 35 WE

3,8 kW

Objednávkové číslo

CL5000I-SET 26 WE

7733701572

CL5000I-SET 35 WE

7733701574

Prospekt Splitové klimatizačné jednotky

CL5000I-SET 26 WE

CL5000I-SET 35 WE