Elektrické parné kotly ELSB
Elektrické parné kotly ELSB
Elektrické parné kotly ELSB

Parné kotly

Elektrické parné kotly ELSB

ELSB (Electric Steam Boiler) je veľmi efektívne, elektricky vyhrievané zariadenie na výrobu 350 až 7 500 kg pary za hodinu, pri tlaku až 24 barov. Pri prevádzkovaní so zelenou elektrickou energiou umožňuje kotol zásobovanie vášho podniku parou, ktoré je neutrálne z hľadiska CO2.

Výhody na prvý pohľad

  • Vysoko efektívne vyrábanie až 7,5 t pary za hodinu, čisto elektricky – žiadne spaľovanie, žiadne emisie
  • Vysoká kvalita pary, excelentná dynamika, úplná flexibilita
  • Znížená náročnosť: žiadne spaliny, žiadne zásobovanie palivom
  • Spoľahlivá prevádzka a zákaznícky špecifická výbava
  • Inteligentné ovládanie kotla a bezproblémová integrácia do systému
  • Výbava a servis od jedného dodávateľa

Popis

Vysoko efektívne vyrábanie až 7,5 t pary za hodinu, čisto elektricky – žiadne spaľovanie, žiadne emisie

S účinnosťou viac ako 99 % prekonáva elektrický vyhrievací systém parného kotla ELSB všetky spaľovacie systémy. Pri použití obnoviteľnej elektrickej energie je jeho prevádzka úplne neutrálna z hľadiska CO2 a mimoriadne ekologická. So zariadením ELSB vyrobíte až 7,5 t pary za hodinu na jeden kotol, pri maximálnom tlaku 24 barov – úplne nezávisle od fosílnych palív.

Vysoká kvalita pary, excelentná dynamika, úplná flexibilita

Parný priestor kotla ELSB umožňuje vysokú kvalitu pary, ako aj nízku zvyškovú vlhkosť pary. Tyristorové zapojenie ovládania dosahuje vysokú efektivitu naprieč celým záťažovým spektrom, vďaka plynulej regulácii výkonu. Navyše sa výkon dá automaticky prispôsobiť vašej potrebe alebo dostupným prebytkom pri vlastnej výrobe elektrickej energie.

Znížená náročnosť: žiadne spaliny, žiadne zásobovanie palivom

Elektrický parný kotol ELSB neprodukuje žiadne spaliny. Na mieste inštalácie nie je potrebný komín, zariadenie na dodatočnú úpravu spalín a ani infraštruktúra na zásobovanie palivom. Taktiež nie je potrebné ani schválenie a údržba spalinových systémov. Tým sa zmenšuje priestorová náročnosť, ako aj trvanie a náklady inštalácie.

Spoľahlivá prevádzka a zákaznícky špecifická výbava

Elektrický kotol od spoločnosti Bosch sa konfiguruje, vyrába a ostrojuje individuálne pre každý prípad použitia. Vo vyhrievacom zväzku sú sériovo integrované náhradné prvky, aby sa zvýšila disponibilita. Navyše sa dá ELSB začleniť do existujúcich kotlových systémov a tak umožňuje multivalentnú prevádzku.

Inteligentné ovládanie kotla a bezproblémová integrácia do systému

S kotlovým rozvádzačom BCO môžete zariadenie ELSB jednoducho ovládať pomocou dotykového displeja. Systémové riadenie SCO navyše ponúka možnosť integrovať viackotlové zariadenie. Obidve ovládania Bosch sú kompatibilné so všetkými bežnými systémami riadiacej techniky a voliteľne disponujú systémom diaľkového prístupu.

Výbava a servis od jedného dodávateľa

Okrem výbavy kotla ponúka Bosch pre ELSB komponenty na úpravu vody, manažment kondenzátu a na šetrenie energie. V závislosti od vašich špecifických požiadaviek dostanete kompletný systém z jednej ruky. Pre servisnú starostlivosť a údržbu vášho zariadenia ELSB je k dispozícii priemyselný servis Bosch.

Technické údaje

Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
Listy s údajmi
ELSB
vysokotlaková sýta para
kotol s veľkým priestorom na vodu
350 až 7 500 kg/h
do 24 bar
do 224 °C
elektrický prúd (napájacie napätie 400/690 V)
Stiahnuť teraz
Potrebujete pomoc?