Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodné kotly

Horúcovodný kotol Unimat UT-H

Kotol typu UT-H sa používa pri vysokých tlakových a teplotných požiadavkách na použitie súvisiace s teplárenstvom a procesným teplom.

Výhody na prvý pohľad
  • Trojťahový kotol stredných až veľkých výkonov od 820 do 18 300 kW a do 30 barov
  • Intuitívne ovládanie kotla na báze PLC s najvyššou transparentnosťou údajov o prevádzke
  • Stupeň účinnosti kotla až 93 % bez spalinového výmenníka tepla, stupeň účinnosti kotla až 96 % so spalinovým výmenníkom tepla a až 105 % s kondenzačným výmenníkom tepla
  • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
  • Veľmi spoľahlivé teplotné rozpätie do 40 K
  • Ťahy so žiarovými rúrami bez rušivých vstavaných prvkov kvôli prúdeniu, voliteľne s využitím odpadového tepla
Popis
  • Unimat UT-H je kotol s veľkým priestorom na vodu s plamencom, ktorý je skonštruovaný s použitím 3-ťahovej techniky. Plamencom a žiarovými rúrami vnútri prúdia spaliny a zvonku sú obmývané kotlovou vodou. Vo valcovitom ležiacom tlakovom telese sú plamenec, vnútorná vodou obmývaná zadná spätná spalinová komora, 1. a 2. ťah žiarových rúr usporiadané tak, aby sa dosiahlo optimálne prúdenie.
  • Dôležitými oblasťami použitia horúcovodného kotla UT-H je blízka a vzdialená výroba tepla, živnostenské podniky vo všetkých odvetviach hospodárstva, spracovateľský priemysel, podniky zásobujúce teplom alebo komunálne zariadenia. Ako kotly pre základné záťaže, záťaže v špičke a rezervné vykurovacie kotly pri teplárňach na diaľkové zásobovanie teplom.

Náš patent 3 ťahov tvorí už desaťročia – ako pri parnej technike – základ vynikajúceho úspechu tohto konštrukčného radu, ktorý nebol dodnes prekonaný. Plamenec (1. ťah) a dva zväzky žiarových rúr (2. a 3. ťah) sú ideálnym spôsobom integrované v tlakovom telese so zadnou obratovou komorou, ktorá je obmývaná vodou. Vďaka bočnému uloženiu plamenca, horizontálnemu zadnému a vertikálnemu prednému obracaniu vykurovacieho plynu vzniká optimálna vyžarovacia a konvekčná vyhrievacia plocha s veľkým priestorom na horúcu vodu, pri tých najmenších vonkajších rozmeroch. Elastické dná sú spojené s plášťom kotla veľkým priechodným plamencom a veľkým počtom rohových kotiev, s rovnomerným rozložením záťaže.

Všetky ponúkané kotly s veľkým priestorom na vodu je možné získať vrátane výbavy a sú teda úplne funkčné ako jednotka. Základná výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačnú a zabezpečovaciu techniku, jednotku horáka, skrinku so svorkami a ovládaciu rozvodnú skriňu, vrátane komfortného ovládania kotla BCO.

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
UT-H
UT-H
Vysokotlaková horúca voda
Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia
820 do 18.300 kW
do 30 bar
do 225 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík