Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodné kotly

Horúcovodný kotol Unimat UT-H

UT-H je energeticky efektívny horúcovodný kotol s rozsahom výkonu od 820 do 18 300 kW pri tlaku až do 30 barov. Hodí sa pre procesy v oblasti vysokých teplôt a tlaku. Jeho prestaviteľnosť na klimaticky neutrálne palivá ponúka spoľahlivosť v budúcnosti.

Výhody na prvý pohľad
  • Horúcovodný kotol pre 820 až 18 300 kW s veľmi vysokými hodnotami efektivity
  • Flexibilne použiteľný pre spracovateľský priemysel a teplárenské siete s úrovňami teploty až 225 °C
  • Zákaznícky individuálne dimenzovanie a technológia bezpečná aj do budúcnosti
  • Používateľsky špecifické koncepty ovládania s integráciou riadiacej techniky a monitorovania na diaľku
  • Sú možné osobitné konštrukcie ako kotol na odpadové teplo a hybridný kotol
  • Osvedčená a spoľahlivá konštrukcia „Made in Germany“
Popis

V kombinácii so spalinovým alebo kondenzačným výmenníkom tepla využíva UT-H vloženú energiu ešte efektívnejšie. Je možná úspora paliva až do 15 %. Ďalšie efektívne komponenty, ako napríklad optimalizácia spaľovania a kvalitná koncepcia izolácie Bosch dodatočne zvyšujú stupeň účinnosti vášho kotlového zariadenia.

UT-H vyrába energeticky efektívne procesné teplo ako jedno- či viackotlová sústava, vo veľkom rozsahu teploty do 225 °C pri tlaku až do 30 barov. Kotol Bosch sa hodí najmä na použitie procesného tepla v priemysle a podnikaní, ako aj na podporu tepelných elektrární.

Bosch vyrába UT-H podľa projektovo špecifických požiadaviek s individuálnou výbavou. Technológia kotla a horáka sú navzájom zosúladené pre výrobu tepla, ktorá šetrí životné prostredie. Kedykoľvek je možná prestavba na klimaticky neutrálne palivá, ako je bioplyn, bioolej alebo zelený vodík.

Zariadenie UT-H môžete pohodlne obsluhovať s kompaktným ovládaním CWC alebo ovládaním kotla BCO od firmy Bosch. Predkonfigurované protokoly umožňujú bezproblémové napojenie na váš automatizačný systém. S chráneným prístupom na diaľku MEC Remote ako voliteľným doplnkom môžete rýchlo rozpoznať odchýlky v prevádzke.

Bosch ponúka UT-H projektovo špecificky s osobitnými konštrukciami, napríklad ako kotol na odpadové teplo so spaľovaním a štvrtým ťahom na podielové využitie odpadového tepla či ako čistý kotol na odpadové teplo. Ďalšou možnosťou je hybridný kotol s elektrickou vykurovacou špirálou, napríklad na využitie elektriny vyrobenej CO2-neutrálne.

Použitý konštrukčný princíp zariadenia UT-H kladne vplýva na životnosť a bezpečnosť prevádzky. Rozmiestnenie plamencov a obratovej komory zabezpečuje rovnomerné nahrievanie aj zo studeného stavu a znižuje pnutia vznikajúce v kotle. Vďaka optimalizovanému objemu vody dosahuje UT-H prevádzkovú teplotu rýchlo.

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
UT-H
UT-H
Vysokotlaková horúca voda
Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia
820 do 18.300 kW
do 30 bar
do 225 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík