Horúcovodný kotol Unimat UT-HZ
Horúcovodný kotol Unimat UT-HZ
Horúcovodný kotol Unimat UT-HZ
Horúcovodný kotol Unimat UT-HZ
Horúcovodné kotly

Horúcovodný kotol Unimat UT-HZ

Typ kotla UT-HZ sa postará o spoľahlivé a efektívne zásobovanie teplom vo veľkom výkonovom rozsahu.

Výhody na prvý pohľad
  • Trojťahový kotol pre veľmi veľkú potrebu tepla od 13 000 do 38 000 kW pri tlaku až do 30 barov
  • Extrémne veľký rozsah regulácie vďaka jedno-/dvojplamencovej prevádzke
  • Stupeň účinnosti kotla až 93 % bez spalinového výmenníka tepla, stupeň účinnosti kotla až 96 % so spalinovým výmenníkom tepla a až 105 % s kondenzačným výmenníkom tepla
  • Spaľovanie s redukciou škodlivín vďaka použitiu vyspelých systémov spaľovania a starostlivé zosúladenie tej najlepšej kombinácie kotla/horáka
  • Jednoduché možnosti rozšírenia vďaka integratívnej modulovej technike
  • Vysoké prípustné teplotné rozpätie do 40 K a ťahy so žiarovými rúrami bez rušivých vstavaných prvkov kvôli prúdeniu
Popis
  • Unimat UT-HZ je kotol s veľkým priestorom na vodu skonštruovaný s technikou 3 ťahov, s dvomi úplne oddelenými plamencami a trasami pre spaliny. Tento 2 plamencový žiarotrubný kotol sa používa už desaťročia a je konštruovaný s oddelenými trasami pre spaliny. Tak je kotol vhodný aj na prevádzku len s jedným spaľovaním.
  • Horúcovodný kotol UT-HZ nájde svoje uplatnenie všade tam, kde sú potrebné veľmi veľké množstvá tepla. Najdôležitejšie oblasti použitia sú vzdialená výroba tepla a spracovateľský priemysel.
  • Vhodnosť na neobmedzenú paralelnú alebo jednotlivú prevádzku spaľovaní nie je daná len samotným stabilným oddelením na strane spalín. Osobitné konštrukčné opatrenia na neutralizovanie pnutí pri prevádzke s jedným plamencom sú rozhodujúce pre trvalú stabilitu. Plamence sú prestrčené v prednom a zadnom dne a dookola pevne privarené. Vodou obmývaná zadná obratová spalinová komora je oddelená stabilizačnou rúrovou stenou, cez ktorú preteká voda a je taktiež ukotvená v zadnom dne. Veľké plochy na odbúranie tlaku sa spolu so spodným ukotvením stropu obratovej komory postarajú o nízke zaťaženia pnutím.
  • Neobmedzená jednotlivá prevádzka ponúka vysokú flexibilitu zaťaženia. Regulačný rozsah sa zdvojnásobuje, dajú sa znížiť nepotrebné straty energie.

Všetky ponúkané kotly s veľkým priestorom na vodu je možné získať vrátane výbavy a sú teda úplne funkčné ako jednotka. Základná výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačnú a zabezpečovaciu techniku, jednotku horáka, skrinku so svorkami a ovládaciu rozvodnú skriňu, vrátane komfortného ovládania kotla BCO.

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
UT-HZ
UT-HZ
Vysokotlaková horúca voda
Trojťahová dvojplamencová/žiarorúrová technológia
13.000 do 38.000 kW
do 30 bar
do 225 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík