Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodné kotly

Horúcovodný kotol Unimat UT-M

Typ kotla UT-M je ďalším vývojom úspešnej konštrukcie kotlov UT. Svoje uplatnenie nájde pri stredných až vysokých požiadavkách na teplotu.

Výhody na prvý pohľad
 • Trojťahový kotol stredných až veľkých výkonov od 750 do 19 200 kW a do 16 barov
 • Normovaný stupeň využitia bez spalinového výmenníka tepla do 93 %, do 105 % s kondenzačným výmenníkom tepla
 • Schválený pre nízke teploty spiatočky od 50 °C a teplotný spád do 50 K
 • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
 • Ťahy so žiarovými rúrami bez vstavaných prvkov narúšajúcich prúdenie
 • Žiadne požiadavky na minimálne výkony horáka kvôli zamedzeniu kondenzácie na strane spalín
Popis
 • Osvedčená 3-ťahová konštrukcia Unimat sa používa už desaťročia – s tisícnásobným úspechom. UT-M je ponúkaný v rôznych konštrukčných veľkostiach a dá sa používať aj ako sústava viacerých kotlov vo výkonovom spojení. Má certifikáciu CE a je skonštruovaný a vybavený podľa európskej smernice pre tlakové zariadenia.
 • UT-M preukazuje svoju výkonnosť vo vykurovacích centrálach na neďaleké a diaľkové zásobovanie teplom. Ale aj pri komerčnom a priemyselnom používaní na vykurovanie, v najrôznejších odvetviach sa používa všestranný horúcovodný kotol.
 • Priebežný plamenec končí vo vnútornej, vodou chladenej obratovej spalinovej komore, ktorá vedie do prvého ťahu so žiarovými rúrami. Tak 1., ako aj 2. ťah žiarových rúr neobsahujú žiadne vložky ovplyvňujúce prúdenie. Funkčný okrúhly dizajn zabezpečuje optimálnu odolnosť voči tlaku. Spaľovací priestor, objem vodného priestoru, sálacie a konvekčné vykurovacie plochy sú optimálne dimenzované a vzájomne zosúladené.
 • Predné kotlové dvere sú úplne otočné, voliteľne môžu byť osadené vpravo alebo vľavo. Celý prierez kotla je voľne prístupný. Tak je možná jednoduchá a ľahká údržba, čistenie a revízia. Veľmi kvalitná izolácia z minerálnej vlny pre celé teleso kotla a špeciálne tepelnoizolačné hmoty v predných dverách zabezpečujú zanedbateľne nízke straty sálaním. Na želanie je kotol už z výrobného závodu vybavený integrovaným spalinovým alebo kondenzačným výmenníkom tepla.
 • Certifikácia podľa európskej smernice pre tlakové zariadenia umožňuje vysoké úrovne prevádzkovej a zaisťovacej teploty, do max. 190 °C.

Horúcovodný kotol UT-M je ponúkaný vrátane výbavy ako funkčná jednotka. Kvalitná výbava obsahuje tlakové teleso kotla, horák, spalinový alebo kondenzačný výmenník tepla a regulačnú a zabezpečovaciu techniku, ktorá je už prepojená so svorkovnicovou skrinkou.

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
UT-M
UT-M
Vysokotlaková horúca voda
Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia
750 do 19.200 kW
do 16 bar
do 190 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík