Istenie teploty spiatočky RTS
Komponenty

Istenie teploty spiatočky RTS

Modul zabezpečuje dodržanie minimálnej teploty spiatočky a maximálneho teplotného rozpätia medzi výstupom a spiatočkou.

Výhody na prvý pohľad
  • Pre dodržanie požadovanej teploty v spiatočke
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Bezpečné dodržiavanie prevádzkových podmienok
Popis

Istenie teploty spiatočky pri zariadení na výrobu horúcej vody sa dá realizovať udržiavaním vysokej teploty spiatočky alebo zvýšením teploty spiatočky.

Všetky jednotlivé časti príslušenstva, ako je medzikus výstupu s bezpečnostno-technickou výbavou, medzikus spiatočky, armatúry pre výstup a spiatočku, obehové čerpadlo a motorový trojcestný ventil sú predpripravené do jedného modulu RTS, ktorý je už pripravený na zabudovanie.

  • Udržiavanie vysokej teploty spiatočky pozostáva z: čerpadla kotlového okruhu, trojcestnej regulačnej armatúry, regulácie teploty spiatočky, uzatváracích klapiek výstupu/spiatočky
  • Zvýšenie teploty spiatočky pozostáva z: primiešavacieho čerpadla, uzatváracej klapky na strane nasávania/strane tlaku, spätnej klapky na strane tlaku, motorovej uzatváracej klapky spiatočky kotla, uzatváracej klapky výstupu kotla