Komponenty pre horúcovodné kotly

Komponenty pre horúcovodné kotly

Horúcovodné kotlové moduly na jednoduchú montáž a bezpečnú prevádzku kotlov.

Naše moduly pre horúcovodné kotly vám uľahčia montáž a bezpečnú prevádzku vášho zariadenia. Sú z výrobného závodu predmontované a pripravené na zabudovanie a optimálne vhodné aj na dodatočnú montáž.

Spalinové výmenníky tepla horúcovodných kotlov
Komponenty pre horúcovodné kotly

Spalinové výmenníky tepla horúcovodných kotlov

 • Efektívne spätné získavanie odpadového tepla a redukcia strát spalinami
 • Maximalizovanie efektivity s využitím kondenzácie
 • Úspora paliva až do 7 %, pri využití kondenzácie až do 15 %
Istenie teploty spiatočky RTS
Komponenty

Istenie teploty spiatočky RTS

 • Pre dodržanie požadovanej teploty v spiatočke
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia
 • Bezpečné dodržiavanie prevádzkových podmienok
Medzikus výstupu SP
Komponenty

Medzikus výstupu SP

 • Na uchytenie bezpečnostno-technického vybavenia
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Presné dodržanie úradne daných údajov
Medzikus spiatočky RP
Komponenty

Medzikus spiatočky RP

 • Na sledovanie teploty
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
Modul pre úpravu vody WTM
Komponenty

Modul pre úpravu vody WTM

 • Úplne automatizované zmäkčovanie čerstvej vody zabráni tvorbe vápenatých usadenín
 • Neustále mäkká napájacia voda na zabránenie usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích plochách kotlov
 • Zabezpečuje efektívny prenos tepla, veľkú hospodárnosť a dlhú životnosť kotla
Modul regulácie plynu GRM
Komponenty

Modul regulácie plynu GRM

 • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – plynom
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Presné dodržanie úradne daných údajov
Modul na zásobovanie olejom OSM
Komponenty

Modul na zásobovanie olejom OSM

 • Na dopravu správneho množstva oleja pri zásobovaní okružného vedenia
 • Pre všetky kotlové systémy Bosch so spaľovaním oleja a zásobovaním okružného vedenia
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
Modul cirkulácie oleja OCM
Komponenty

Modul cirkulácie oleja OCM

 • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – olejom
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Bezpečné zaznamenávanie prietokového množstva oleja
Modul na reguláciu tlaku oleja ORM
Komponenty

Modul na reguláciu tlaku oleja ORM

 • Na udržiavanie tlakovej konštanty
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky
Modul na predhrievanie oleja OPM
Komponenty

Modul na predhrievanie oleja OPM

 • Na predhrievanie viskóznych palív
 • Pre všetky kotlové systémy Bosch so spaľovaním oleja a zásobovaním okružného vedenia
 • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky